Σχέδιο ημερήσιας διάταξης
ΣτρασβούργοΔευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 194k
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 Έκδοση: Τρίτη 23 Ιουλίου 2019, 11:32
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 19:00   Συζητήσεις

17:00 - 19:00   Συζητήσεις      
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
2  pointΠαρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου