Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 16 september 2019 - Torsdagen den 19 september 2019 199k
Måndagen den 16 september 2019148kUtgåva: Onsdagen den 18 september 2019, 14:01
 Punkter på föredragningslistan
17:00 - 21:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

17:00 - 21:00   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
29 pointSituationen för skogarna i EU
Uttalande av kommissionen
[2019/2807(RSP)]
25Tidsfrist pointPatenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer
Muntlig fråga - [2019/2800(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
     
Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Kommissionen
Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer
30 pointSituationen i Hongkong
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2808(RSP)]
2  pointAnföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)
17:00 - 21:00   Debatt     item on the agenda
Frågeställare (utskott)5'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Ögonkontaktsförfarandet   (3x5') 15'
Ledamöter89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
25item on the agendapointPatenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer
(O-000026/2019 - B9-0051/2019) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 16 september 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 september 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 september 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 september 2019, 16:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 13 september 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 16 september 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 17 september 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 september 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 18 september 2019Rättsligt meddelande