Σχέδιο ημερήσιας διάταξης
ΣτρασβούργοΔευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 194k
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 Έκδοση: Τρίτη 23 Ιουλίου 2019, 11:32
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 19:00   Συζητήσεις
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις      
  point(ενδεχομένως) Ψηφοφορίες επί αιτημάτων για κατεπείγουσα συζήτηση (άρθρο 163 του Κανονισμού)
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
13*voteΔιορισμός του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Έκθεση:
[N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
(δεν έχει εγκριθεί ακόμα)
14Προθεσμία*voteΈναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ιρλανδία
Έκθεση:  Juan Fernando López Aguilar
[07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(δεν έχει εγκριθεί ακόμα)
3 voteΚείμενα επί των οποίων η συζήτηση έχει περατωθεί
15:00 - 19:00   Συζητήσεις      
15  pointΣυζητήσεις σχετικά με θέματα εξωτερικών υποθέσεων με την παρουσία της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (θα προσδιοριστεί)
14item on the agendapointΈναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ιρλανδία
Juan Fernando López Aguilar
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού) Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου