Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 16. september 2019 - Neljapäev, 19. september 2019 198k
Teisipäev, 17. september 2019152kVersioon: Teisipäev, 17. september 2019, 12:35
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUS
15:00 - 21:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
31 pointNew Yorgis toimuva kliimameetmete alase tippkohtumise ja kestliku arengu eesmärkide alase tippkohtumise ettevalmistamine
Komisjoni avaldus
[2019/2809(RSP)]
26*pointEuroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine – kandidaat Christine Lagarde
Raport:  Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)
Raport, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamise kohta
[N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
12:00 - 14:00   HÄÄLETUS      
26*voteEuroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine – kandidaat Christine Lagarde
Raport:  Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)
Raport, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamise kohta
[N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
13*voteEuroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamine
Raport:  Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)
Raport Euroopa Keskpanga ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees
[N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
14Tähtaeg*voteSõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamine Iirimaal
Raport:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)
Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamise kohta Iirimaal
[07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
15:00 - 21:00   Arutelud       Kõneaeg
32Tähtaeg pointVälissekkumine valimistesse ja desinformatsioon liikmesriikide ja Euroopa demokraatlike protsesside kohta
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2810(RSP)]
Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul
33 pointAmazonase metsapõlengud
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2811(RSP)]
34 pointJulgeolekuolukord Burkina Fasos
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2019/2812(RSP)]
35 pointHiljutised muutused Colombia poliitilises olukorras ja rahuprotsessi elluviimine
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2019/2813(RSP)]
36 pointOlukord Kashmiris
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2019/2815(RSP)]
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Euroopa Keskpanga presidendi kandidaat5'
Nõukogu (koos vastustega)5'
Komisjon (koos vastustega)15'
Raportöör6'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 21:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)20'
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)30'
Komisjon (koos vastustega)20'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (5x5') 25'
Parlamendiliikmed179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
14item on the agendapointSõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamine Iirimaal
Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. september 2019, 13:00
32item on the agendapointVälissekkumine valimistesse ja desinformatsioon liikmesriikide ja Euroopa demokraatlike protsesside kohta
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 2. oktoober 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 7. oktoober 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 7. oktoober 2019, 14:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 13. september 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 16. september 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 17. september 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 18. september 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 17. september 2019Õigusalane teave