Agenda
StraatsburgMaandag 16 september 2019 - Donderdag 19 september 2019 199k
Dinsdag 17 september 2019156kVersie: Woensdag 18 september 2019, 13:59
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN
15:00 - 21:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
31 pointVoorbereiding op de klimaattop en de top over de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in New York
Verklaring van de Commissie
[2019/2809(RSP)]
26*pointBenoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine Lagarde
Verslag:  Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)
Verslag over de aanbeveling van de Raad over de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank
[2019/0810(NLE)]
Commissie economische en monetaire zaken
12:00 - 14:00   STEMMINGEN      
26*voteBenoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine Lagarde
Verslag:  Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)
Verslag over de aanbeveling van de Raad over de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank
[2019/0810(NLE)]
Commissie economische en monetaire zaken
13*voteBenoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank
Verslag:  Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)
Verslag over het voorstel van de Europese Centrale Bank tot benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank
[2019/0903(NLE)]
Commissie economische en monetaire zaken
14Deadline*voteStart van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland
Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)
Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland
[2019/0806(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
15:00 - 21:00   Debatten       Spreektijd
32Deadline pointBuitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische processen
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2810(RSP)]
De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats
33 pointBosbranden in het Amazonegebied
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2811(RSP)]
34 pointVeiligheidssituatie in Burkina Faso
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2812(RSP)]
35 pointRecente ontwikkelingen in de politieke situatie en de uitvoering van het vredesproces in Colombia
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2813(RSP)]
36 pointSituatie in Kashmir
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2815(RSP)]
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank5'
Raad (inclusief antwoorden)5'
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Rapporteur6'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 21:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)20'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)30'
Commissie (inclusief antwoorden)20'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
Leden179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
14item on the agendapointStart van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland
Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019
  -AmendementenWoensdag 11 september 2019, 13:00
32item on the agendapointBuitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische processen
  -OntwerpresolutiesWoensdag 2 oktober 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 7 oktober 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 7 oktober 2019, 14:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 13 september 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 16 september 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 17 september 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 18 september 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 18 september 2019Juridische mededeling