Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 16 września 2019 r. - Czwartek, 19 września 2019 r. 204k
Wtorek, 17 września 2019163kWersja: Środa, 18 września 2019, 14:00
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE
15:00 - 21:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
31 pointPrzygotowania do Szczytu na rzecz Działań Klimatycznych i do Szczytu dotyczącego Celów Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku
Oświadczenie Komisji
[2019/2809(RSP)]
26*pointMianowanie prezesa Europejskiego Banku Centralnego - kandydatka: Christine Lagarde
Sprawozdanie:  Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania prezesa Europejskiego Banku Centralnego
[2019/0810(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE      
26*voteMianowanie prezesa Europejskiego Banku Centralnego - kandydatka: Christine Lagarde
Sprawozdanie:  Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania prezesa Europejskiego Banku Centralnego
[2019/0810(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
13*voteMianowanie wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego
Sprawozdanie:  Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku Europejskiego Banku Centralnego dotyczącego mianowania wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego
[2019/0903(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
14Termin*voteUruchomienie w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów
Sprawozdanie:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)
Sprawozdanie w sprawie decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów
[2019/0806(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
15:00 - 21:00   Debaty       Czas wystąpień
32Termin pointZewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2810(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej
33 pointPożary w dżungli amazońskiej
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2811(RSP)]
34 pointStan bezpieczeństwa w Burkina Faso
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2812(RSP)]
35 pointSytuacja polityczna i wdrażanie procesu pokojowego w Kolumbii
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2813(RSP)]
36 pointSytuacja w Kaszmirze
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2815(RSP)]
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Kandydat na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego5'
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Sprawozdawca6'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 21:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)30'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Procedura pytań z sali   (5x5') 25'
Posłowie179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
14item on the agendapointUruchomienie w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów
Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019
  -PoprawkiŚroda, 11 września 2019, 13:00
32item on the agendapointZewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej
  -Projekty rezolucjiŚroda, 2 października 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 7 października 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 7 października 2019, 14:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 13 września 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 16 września 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 17 września 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 18 września 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 18 września 2019Informacja prawna