Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 16. september 2019 - Četrtek, 19. september 2019 200k
Torek, 17. september 2019156kRazličica: Sreda, 18. september 2019, 14:01
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE
15:00 - 21:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
31 pointPriprave na vrh o podnebnih ukrepih in vrh o ciljih trajnostnega razvoja v New Yorku
Izjava Komisije
[2019/2809(RSP)]
26*pointImenovanje predsednika Evropske centralne banke – kandidatka: Christine Lagarde
Poročilo:  Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)
Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju predsednika Evropske centralne banke
[2019/0810(NLE)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
12:00 - 14:00   GLASOVANJE      
26*voteImenovanje predsednika Evropske centralne banke – kandidatka: Christine Lagarde
Poročilo:  Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)
Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju predsednika Evropske centralne banke
[2019/0810(NLE)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
13*voteImenovanje podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke
Poročilo:  Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)
Poročilo o predlogu Evropske centralne banke za imenovanje podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke
[2019/0903(NLE)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
14Rok*voteZačetek avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Irskem
Poročilo:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Irskem
[2019/0806(CNS)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
15:00 - 21:00   Razprave       Čas za govor
32Rok pointTuje vmešavanje v volitve in dezinformacije v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2810(RSP)]
Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju
33 pointGozdni požari v Amazoniji
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2811(RSP)]
34 pointVarnostne razmere v Burkina Fasu
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2812(RSP)]
35 pointNedavni razvoj dogodkov glede političnih razmer in glede izvajanja mirovnega procesa v Kolumbiji
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2813(RSP)]
36 pointRazmere v Kašmirju
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2815(RSP)]
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
kandidatka za predsednico Evropske centralne banke5'
Svet (vključno z odgovori)5'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Poročevalec6'
Postopek pritegnitve pozornosti   (2x5') 10'
Poslanci89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 21:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)20'
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)30'
Komisija (vključno z odgovori)20'
Postopek pritegnitve pozornosti   (5x5') 25'
Poslanci179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
14item on the agendapointZačetek avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Irskem
Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019
  -Predlogi spremembSreda, 11. september 2019, 13:00
32item on the agendapointTuje vmešavanje v volitve in dezinformacije v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih
  -Predlogi resolucijSreda, 2. oktober 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 7. oktober 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 7. oktober 2019, 14:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 13. september 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 16. september 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 17. september 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. september 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 18. september 2019Pravno obvestilo