Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 16 септември 2019 г. - Четвъртък, 19 септември 2019 г. 218k
Cряда, 18 септември 2019166kВерсия: Четвъртък, 19 септември 2019, 09:04
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 21:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ       Време за изказвания
41Срок pointОттеглянето на Обединеното кралство от ЕС
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2817(RSP)]
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
19 voteПроект на коригиращ бюджет № 1/2019 г. излишък от 2018 г.
Доклад:  John Howarth (A9-0005/2019)
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година: вписване на излишъка от финансовата 2018 година
[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]
Комисия по бюджети
21Срок voteПроект за коригиращ бюджет № 2/2019 г.: Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“
Доклад:  John Howarth (A9-0004/2019)
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година — Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“
[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]
Комисия по бюджети
20 voteМобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия
Доклад:  Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия
[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]
Комисия по бюджети
24 voteПроект на коригиращ бюджет № 3/2019 г.: предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия
Доклад:  John Howarth (A9-0006/2019)
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на Румъния, Италия и Австрия
[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]
Комисия по бюджети
23 voteМобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2019/000 TA 2019 – Техническа помощ по инициатива на Комисията
Доклад:  Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2019/000 TA 2019 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)
[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]
Комисия по бюджети
41Срок voteОттеглянето на Обединеното кралство от ЕС
Предложения за резолюции
[2019/2817(RSP)]
B9-0038/2019, B9-0039/2019
15:00 - 21:00   Разисквания       Време за изказвания
40 pointБорбата с рака
Разискване по актуален въпрос (член 162 от Правилника за дейността)
[2019/2818(RSP)]
11 pointПредставяне от страна на Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2020 година
[2019/2710(RSP)]
38Срок pointЗначението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2819(RSP)]
39Срок pointСъстояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2820(RSP)]
09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)10'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 21:00   Разисквания     item on the agenda
Председател на комисията по бюджети3'
Докладчици по бюджета   (2x3') 6'
Оратор в разискване по актуални въпроси4'
Съвет (включително отговорите)35'
Комисия (включително отговорите)30'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (3x5') 15'
Членове на ЕП179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
41item on the agendapointОттеглянето на Обединеното кралство от ЕС
  -Предложения за резолюцииЧетвъртък, 12 септември 2019, 16:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 16 септември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 16 септември 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 17 септември 2019, 16:00
21item on the agendapointПроект за коригиращ бюджет № 2/2019 г.: Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“
John Howarth (A9-0004/2019
  -ИзмененияCряда, 11 септември 2019, 13:00
38item on the agendapointЗначението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 17 септември 2019, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 18 септември 2019, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 18 септември 2019, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 18 септември 2019, 19:00
39item on the agendapointСъстояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 16 септември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 17 септември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 17 септември 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 18 септември 2019, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 13 септември 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 16 септември 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 17 септември 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 18 септември 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 19 септември 2019 г.Правна информация