Σχέδιο ημερήσιας διάταξης
ΣτρασβούργοΔευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 194k
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 Έκδοση: Τρίτη 23 Ιουλίου 2019, 11:32
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 18:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις      
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
19Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία voteΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019: πλεόνασμα από το 2018
Έκθεση:  John Howarth
[2019/2021(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Αναμενόμενη ημερομηνία έγκρισης: 02/09
21Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία voteΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019: ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: «Ορίζων 2020» και «Erasmus+»
Έκθεση:  John Howarth
[2019/2022(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Αναμενόμενη ημερομηνία έγκρισης: 02/09
20Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία voteΚινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία
Έκθεση:  Siegfried Mureşan
[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Αναμενόμενη ημερομηνία έγκρισης: 03/09
24Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία voteΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2019: πρόταση σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία
Έκθεση:  John Howarth
[2019/2024(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Αναμενόμενη ημερομηνία έγκρισης: 02/09
23Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία voteKινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - EGF/2019/000 TA 2019 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
Έκθεση:  Bogdan Rzońca
[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Αναμενόμενη ημερομηνία έγκρισης: 03/09
6 voteΚείμενα επί των οποίων η συζήτηση έχει περατωθεί
15:00 - 18:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
16 pointΣυζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα (άρθρο 162 του Κανονισμού)
11 pointΠαρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2020
[2019/2710(RSP)]
15:00 - 18:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών3'
Εισηγητής «Προϋπολογισμός»3'
Ομιλητής σε συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα 4'
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
19item on the agendapointΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019: πλεόνασμα από το 2018
John Howarth
  -(ενδεχομένως) ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, 13:00
21item on the agendapointΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019: ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: «Ορίζων 2020» και «Erasmus+»
John Howarth
  -(ενδεχομένως) ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, 13:00
20item on the agendapointΚινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία
Siegfried Mureşan
  -(ενδεχομένως) ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, 13:00
24item on the agendapointΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2019: πρόταση σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία
John Howarth
  -(ενδεχομένως) ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, 13:00
23item on the agendapointKινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - EGF/2019/000 TA 2019 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
Bogdan Rzońca
  -(ενδεχομένως) ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού) Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου