Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. rugsėjo 19 d. 203k
Trečiadienis, 2019 m. rugsėjo 18 d.164kVersija: Trečiadienis, 2019 m. rugsėjo 18 d., 13:59
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   PRIORITETINĖS DISKUSIJOS
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 21:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   PRIORITETINĖS DISKUSIJOS       Kalbėjimo laikas
41Galutinis terminas pointJK išstojimas iš ES
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2817(RSP)]
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
19 vote2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. 2018 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą
Pranešimas:  John Howarth (A9-0005/2019)
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2019 projekto dėl 2018 finansinių metų pertekliaus įrašymo į biudžetą
[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]
Biudžeto komitetas
21Galutinis terminas vote2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: pagrindinių ES konkurencingumo programų - „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ - stiprinimas
Pranešimas:  John Howarth (A9-0004/2019)
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekto. Pagrindinių ES konkurencingumo programų - „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ - stiprinimas
[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]
Biudžeto komitetas
20 voteEuropos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai
Pranešimas:  Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai
[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]
Biudžeto komitetas
24 vote2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas: pasiūlymas mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai
Pranešimas:  John Howarth (A9-0006/2019)
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2019 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Austrijai, Italijai ir Rumunijai
[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]
Biudžeto komitetas
23 voteEuropos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. EGF/2019/000 TA 2019. Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba
Pranešimas:  Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2019/000 TA 2019 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)
[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]
Biudžeto komitetas
41Galutinis terminas voteJK išstojimas iš ES
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2817(RSP)]
B9-0038/2019, B9-0039/2019
15:00 - 21:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
40 pointKova su vėžiu
Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)
[2019/2818(RSP)]
11 pointTaryba pristato savo poziciją dėl 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
[2019/2710(RSP)]
38Galutinis terminas pointEuropos atminimo svarba Europos ateičiai
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2819(RSP)]
39Galutinis terminas pointKovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėtis
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2820(RSP)]
09:00 - 11:50   PRIORITETINĖS DISKUSIJOS     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 21:00   Diskusijos     item on the agenda
Biudžeto komiteto pirmininkas3'
Pranešėjai biudžeto klausimu   (2x3') 6'
Diskusijų aktualia tema pranešėjas4'
Taryba (kartu su atsakymais)35'
Komisija (kartu su atsakymais)30'
Procedūra „prašau žodžio“   (3x5') 15'
Parlamento nariai179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
41item on the agendapointJK išstojimas iš ES
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųKetvirtadienis, 2019 m. rugsėjo 12 d., 16:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. rugsėjo 17 d., 16:00
21item on the agendapoint2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: pagrindinių ES konkurencingumo programų - „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ - stiprinimas
John Howarth (A9-0004/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. rugsėjo 11 d., 13:00
38item on the agendapointEuropos atminimo svarba Europos ateičiai
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2019 m. rugsėjo 17 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2019 m. rugsėjo 18 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. rugsėjo 18 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. rugsėjo 18 d., 19:00
39item on the agendapointKovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėtis
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. rugsėjo 17 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. rugsėjo 17 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. rugsėjo 18 d., 16:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. rugsėjo 13 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. rugsėjo 17 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. rugsėjo 18 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 18 d.Teisinis pranešimas