Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 16. september 2019 - Četrtek, 19. september 2019 200k
Sreda, 18. september 2019158kRazličica: Sreda, 18. september 2019, 14:01
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   PREDNOSTNA RAZPRAVA
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 21:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   PREDNOSTNA RAZPRAVA       Čas za govor
41Rok pointIzstop Združenega kraljestva iz EU
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2817(RSP)]
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
19 votePredlog spremembe proračuna št. 1/2019: presežek iz proračunskega leta 2018
Poročilo:  John Howarth (A9-0005/2019)
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2019 za proračunsko leto 2019: vključitev presežka iz proračunskega leta 2018
[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]
Odbor za proračun
21Rok votePredlog spremembe proračuna št. 2/2019: okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU: Obzorje 2020 in Erasmus+
Poročilo:  John Howarth (A9-0004/2019)
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2019 k splošnemu proračunu za leto 2019 – okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU: Obzorje 2020 in Erasmus+
[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]
Odbor za proračun
20 voteUporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji
Poročilo:  Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji
[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]
Odbor za proračun
24 votePredlog spremembe proračuna št. 3/2019: predlog o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji
Poročilo:  John Howarth (A9-0006/2019)
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2019 k splošnemu proračunu za leto 2019 – spremni dokument k predlogu o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji
[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]
Odbor za proračun
23 voteUporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije
Poročilo:  Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)
[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]
Odbor za proračun
41Rok voteIzstop Združenega kraljestva iz EU
Predlogi resolucij
[2019/2817(RSP)]
B9-0038/2019, B9-0039/2019
15:00 - 21:00   Razprave       Čas za govor
40 pointBoj proti raku
Tematska razprava (člen 162 Poslovnika)
[2019/2818(RSP)]
11 pointPredstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2020
[2019/2710(RSP)]
38Rok pointPomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2819(RSP)]
39Rok pointStanje glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2820(RSP)]
09:00 - 11:50   PREDNOSTNA RAZPRAVA     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Postopek pritegnitve pozornosti5'
Poslanci106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 21:00   Razprave     item on the agenda
Predsednik Odbora za proračun3'
Poročevalci za proračun   (2x3') 6'
Govornik za tematsko razpravo4'
Svet (vključno z odgovori)35'
Komisija (vključno z odgovori)30'
Postopek pritegnitve pozornosti   (3x5') 15'
Poslanci179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
41item on the agendapointIzstop Združenega kraljestva iz EU
  -Predlogi resolucijČetrtek, 12. september 2019, 16:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 16. september 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 16. september 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 17. september 2019, 16:00
21item on the agendapointPredlog spremembe proračuna št. 2/2019: okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU: Obzorje 2020 in Erasmus+
John Howarth (A9-0004/2019
  -Predlogi spremembSreda, 11. september 2019, 13:00
38item on the agendapointPomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope
  -Predlogi resolucijTorek, 17. september 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 18. september 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 18. september 2019, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 18. september 2019, 19:00
39item on the agendapointStanje glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 16. september 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 17. september 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 17. september 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 18. september 2019, 16:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 13. september 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 16. september 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 17. september 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. september 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 18. september 2019Pravno obvestilo