Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 16 september 2019 - Torsdagen den 19 september 2019 199k
Onsdagen den 18 september 2019159kUtgåva: Onsdagen den 18 september 2019, 14:01
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 21:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT       Talartid
41Tidsfrist pointFörenade kungarikets utträde ur EU
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2817(RSP)]
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
19 voteFörslag till ändringsbudget nr 1/2019: överskott från 2018
Betänkande:  John Howarth (A9-0005/2019)
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2019 för budgetåret 2019: Införande av överskottet från budgetåret 2018
[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]
Budgetutskottet
21Tidsfrist voteFörslag till ändringsbudget nr 2/2019: Förstärkta anslag till nyckelprogram för EU:s konkurrenskraft: Horisont 2020 och Erasmus+
Betänkande:  John Howarth (A9-0004/2019)
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2019 för budgetåret 2019 – Förstärkta anslag till nyckelprogram för EU:s konkurrenskraft: Horisont 2020 och Erasmus+
[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]
Budgetutskottet
20 voteUtnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike
Betänkande:  Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)
Betänkande över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike
[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]
Budgetutskottet
24 voteFörslag till ändringsbudget nr 3/2019: förslag om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike
Betänkande:  John Howarth (A9-0006/2019)
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2019 för budgetåret 2019 i samband med utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike
[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]
Budgetutskottet
23 voteUtnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2019/000 TA 2019 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ
Betänkande:  Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)
Betänkande över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2019/000 TA 2019 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)
[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]
Budgetutskottet
41Tidsfrist voteFörenade kungarikets utträde ur EU
Resolutionsförslag
[2019/2817(RSP)]
B9-0038/2019, B9-0039/2019
15:00 - 21:00   Debatt       Talartid
40 pointKampen mot cancer
Debatt om en aktuell fråga (artikel 162 i arbetsordningen)
[2019/2818(RSP)]
11 pointPresentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2020
[2019/2710(RSP)]
38Tidsfrist pointVikten av europeisk hågkomst för Europas framtid
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2819(RSP)]
39Tidsfrist pointLäget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2820(RSP)]
09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 21:00   Debatt     item on the agenda
Ordförande för budgetutskottet3'
Föredragande av budgeten   (2x3') 6'
Talare i debatten om aktuella frågor4'
Rådet (inklusive repliker)35'
Kommissionen (inklusive repliker)30'
Ögonkontaktsförfarandet   (3x5') 15'
Ledamöter179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
41item on the agendapointFörenade kungarikets utträde ur EU
  -ResolutionsförslagTorsdagen den 12 september 2019, 16:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 16 september 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 16 september 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 17 september 2019, 16:00
21item on the agendapointFörslag till ändringsbudget nr 2/2019: Förstärkta anslag till nyckelprogram för EU:s konkurrenskraft: Horisont 2020 och Erasmus+
John Howarth (A9-0004/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 september 2019, 13:00
38item on the agendapointVikten av europeisk hågkomst för Europas framtid
  -ResolutionsförslagTisdagen den 17 september 2019, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 18 september 2019, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 18 september 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 september 2019, 19:00
39item on the agendapointLäget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt
  -ResolutionsförslagMåndagen den 16 september 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 september 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 september 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 september 2019, 16:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 13 september 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 16 september 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 17 september 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 september 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 18 september 2019Rättsligt meddelande