Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 16 септември 2019 г. - Четвъртък, 19 септември 2019 г. 218k
Четвъртък, 19 септември 2019146kВерсия: Четвъртък, 19 септември 2019, 09:04
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 16:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
43Срок -Положението в Турция, по-специално отстраняването на избрани кметове
[2019/2821(RSP)]
B9-0048/2019, RC-B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019
44Срок -Мианмар, по-специално положението на общността рохингия
[2019/2822(RSP)]
RC-B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019, B9-0092/2019
45Срок -Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство от ЕС
[2019/2823(RSP)]
RC-B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019, B9-0096/2019
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
9 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
25Срок voteПредложения за резолюции - Патентоспособността на растенията и основните биологични процеси
[2019/2800(RSP)]
RC-B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019, B9-0047/2019
38Срок voteЗначението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа
Предложения за резолюции
[2019/2819(RSP)]
RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019
39Срок voteСъстояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари
Предложения за резолюции
[2019/2820(RSP)]
B9-0045/2019, B9-0046/2019
15:00 - 16:00   Разисквания       Време за изказвания
42 pointЗаплахи за статута на пожарникарите доброволци в Европейския съюз
Изявление на Комисията
[2019/2806(RSP)]
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)15'
Автор на всяко предложение за резолюция (член 144 от Правилника за дейността)1'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 144 от Правилника за дейността)   (3x2') 6'
Членове на ЕП89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 16:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)10'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
43item on the agendapointПоложението в Турция, по-специално отстраняването на избрани кметове
  -Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Понеделник, 16 септември 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 18 септември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 18 септември 2019, 14:00
44item on the agendapointМианмар, по-специално положението на общността рохингия
  -Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Понеделник, 16 септември 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 18 септември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 18 септември 2019, 14:00
45item on the agendapointИран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство от ЕС
  -Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Понеделник, 16 септември 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 18 септември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 18 септември 2019, 14:00
25item on the agendapointПатентоспособността на растенията и основните биологични процеси
(O-000026/2019 - B9-0051/2019) 
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 16 септември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 17 септември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 17 септември 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 18 септември 2019, 16:00
38item on the agendapointЗначението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 17 септември 2019, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 18 септември 2019, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 18 септември 2019, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 18 септември 2019, 19:00
39item on the agendapointСъстояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 16 септември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 17 септември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 17 септември 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 18 септември 2019, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 13 септември 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 16 септември 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 17 септември 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 18 септември 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 19 септември 2019 г.Правна информация