Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 16. september 2019 - Četrtek, 19. september 2019 200k
Četrtek, 19. september 2019147kRazličica: Sreda, 18. september 2019, 14:01
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 16:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
  pointRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)
43Rok -Razmere v Turčiji, zlasti razrešitev izvoljenih županov
[2019/2821(RSP)]
B9-0048/2019, RC-B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019
44Rok -Mjanmar, predvsem položaj ljudstva Rohinga
[2019/2822(RSP)]
RC-B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019, B9-0092/2019
45Rok -Iran, zlasti položaj zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z dvojnim državljanstvom
[2019/2823(RSP)]
RC-B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019, B9-0096/2019
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
9 votePredlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)
25Rok votePredlogi resolucij - Možnost patentiranja rastlin in osnovnih bioloških postopkov
[2019/2800(RSP)]
RC-B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019, B9-0047/2019
38Rok votePomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope
Predlogi resolucij
[2019/2819(RSP)]
RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019
39Rok voteStanje glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja
Predlogi resolucij
[2019/2820(RSP)]
B9-0045/2019, B9-0046/2019
15:00 - 16:00   Razprave       Čas za govor
42 pointGrožnja statusu prostovoljnih gasilcev v Evropski uniji
Izjava Komisije
[2019/2806(RSP)]
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)15'
Avtor posameznega predloga resolucije (člen 144 Poslovnika)1'
Postopek pritegnitve pozornosti (člen 144 Poslovnika)   (3x2') 6'
Poslanci89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 16:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)10'
Postopek pritegnitve pozornosti5'
Poslanci45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
43item on the agendapointRazmere v Turčiji, zlasti razrešitev izvoljenih županov
  -Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika)Ponedeljek, 16. september 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. september 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. september 2019, 14:00
44item on the agendapointMjanmar, predvsem položaj ljudstva Rohinga
  -Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika)Ponedeljek, 16. september 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. september 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. september 2019, 14:00
45item on the agendapointIran, zlasti položaj zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z dvojnim državljanstvom
  -Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika)Ponedeljek, 16. september 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. september 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. september 2019, 14:00
25item on the agendapointMožnost patentiranja rastlin in osnovnih bioloških postopkov
(O-000026/2019 - B9-0051/2019) 
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 16. september 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 17. september 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 17. september 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 18. september 2019, 16:00
38item on the agendapointPomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope
  -Predlogi resolucijTorek, 17. september 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 18. september 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 18. september 2019, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 18. september 2019, 19:00
39item on the agendapointStanje glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 16. september 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 17. september 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 17. september 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 18. september 2019, 16:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 13. september 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 16. september 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 17. september 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. september 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 18. september 2019Pravno obvestilo