Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 16 september 2019 - Torsdagen den 19 september 2019 199k
Torsdagen den 19 september 2019150kUtgåva: Onsdagen den 18 september 2019, 14:01
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 16:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
  pointDebatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)
43Tidsfrist -Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare
[2019/2821(RSP)]
B9-0048/2019, RC-B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019
44Tidsfrist -Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket
[2019/2822(RSP)]
RC-B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019, B9-0092/2019
45Tidsfrist -Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap
[2019/2823(RSP)]
RC-B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019, B9-0096/2019
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
9 voteResolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)
25Tidsfrist voteResolutionsförslag - Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer
[2019/2800(RSP)]
RC-B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019, B9-0047/2019
38Tidsfrist voteVikten av europeisk hågkomst för Europas framtid
Resolutionsförslag
[2019/2819(RSP)]
RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019
39Tidsfrist voteLäget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt
Resolutionsförslag
[2019/2820(RSP)]
B9-0045/2019, B9-0046/2019
15:00 - 16:00   Debatt       Talartid
42 pointHotet mot de frivilliga brandmännens ställning i EU
Uttalande av kommissionen
[2019/2806(RSP)]
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Författare till varje resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)1'
Ögonkontaktsförfarandet (artikel 144 i arbetsordningen)   (3x2') 6'
Ledamöter89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 16:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
43item on the agendapointSituationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 16 september 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 september 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 september 2019, 14:00
44item on the agendapointMyanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 16 september 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 september 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 september 2019, 14:00
45item on the agendapointIran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 16 september 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 september 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 september 2019, 14:00
25item on the agendapointPatenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer
(O-000026/2019 - B9-0051/2019) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 16 september 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 september 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 september 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 september 2019, 16:00
38item on the agendapointVikten av europeisk hågkomst för Europas framtid
  -ResolutionsförslagTisdagen den 17 september 2019, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 18 september 2019, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 18 september 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 september 2019, 19:00
39item on the agendapointLäget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt
  -ResolutionsförslagMåndagen den 16 september 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 september 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 september 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 september 2019, 16:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 13 september 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 16 september 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 17 september 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 september 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 18 september 2019Rättsligt meddelande