Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΤετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 - Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 209k
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019171kΈκδοση: Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, 16:32
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:20   Συζητήσεις
11:30 - 13:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:20   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
16Προθεσμία pointΠολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2833(RSP)]
32Προθεσμία pointΑπασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ
Έκθεση:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Έκθεση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ
[2019/2111(INI)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
11:30 - 13:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
24***IvoteΠερίοδοι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/501 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/502
Έκθεση:  Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
(δεν έχει εγκριθεί ακόμα)

Ψηφοφορία με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού)
12*voteΣυμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Σερβίας
Έκθεση:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Σερβίας
[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
8Προθεσμία voteΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2019: Μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και την επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι)
Έκθεση:  John Howarth (A9-0012/2019)
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: Μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και την επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι)
[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
9 voteΠροσαρμογές των ποσών που κινητοποιήθηκαν από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2019 για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας
Έκθεση:  John Howarth (A9-0013/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2019/276 όσον αφορά προσαρμογές των ποσών που κινητοποιήθηκαν από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2019 για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας
[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
23Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της flumioxazine
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2825(RSP)]
B9-0103/2019
22Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του chlorotoluron
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2826(RSP)]
B9-0104/2019
28Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2830(RSP)]
B9-0107/2019
29Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2828(RSP)]
B9-0105/2019
30Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 και DAS-40278-9
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2829(RSP)]
B9-0106/2019
15Προθεσμία voteΞένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2810(RSP)]
B9-0108/2019, B9-0111/2019
Συζήτηση: Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019
16Προθεσμία voteΠολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2833(RSP)]
B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019
14Προθεσμία voteΑπασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ
Έκθεση:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Έκθεση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ
[2019/2111(INI)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
09:00 - 11:20   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Εισηγητής6'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
16item on the agendapointΠολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, 14:00
32item on the agendapointΑπασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, 13:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, 13:00
8item on the agendapointΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2019: Μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και την επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι)
John Howarth (A9-0012/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, 13:00
23item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της flumioxazine
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, 13:00
22item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του chlorotoluron
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, 13:00
28item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, 13:00
29item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, 13:00
30item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 και DAS-40278-9
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, 13:00
15item on the agendapointΞένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, 14:00
14item on the agendapointΑπασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, 13:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 9 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου