Päevakorra projekt
BrüsselKolmapäev, 9. oktoober 2019 - Neljapäev, 10. oktoober 2019 164k
Neljapäev, 10. oktoober 2019 Versioon: Reede, 13. september 2019, 15:36
 Päevakorra punktid
09:00 - 10:50   Arutelud
11:00 - 13:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 10:50   Arutelud       Kõneaeg
  pointÜhine arutelu - Euroala poliitikavaldkonnad
13Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg -Euroala majanduspoliitika 2019
Raport:  Esther de Lange

[2019/2110(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Eeldatav vastuvõtmise kuupäev: 02/10
14Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg -Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika
Raport:  Yana Toom

[2019/2111(INI)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Eeldatav vastuvõtmise kuupäev: 02/10
11:00 - 13:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
12Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg*voteEurojusti ja Serbia vaheline koostööleping
Raport:  Juan Fernando López Aguilar
[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Eeldatav vastuvõtmise kuupäev: 24/09
8Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg voteParanduseelarve projekt nr 4/2019, milles käsitletakse kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamist vastavalt ajakohastatud kuluvajadustele ja tuludele (omavahendid)
Raport:  John Howarth
[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Eelarvekomisjon
Eeldatav vastuvõtmise kuupäev: 30/09
9Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg voteRände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks 2019. aastal kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamine
Raport:  John Howarth
[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Eelarvekomisjon
Eeldatav vastuvõtmise kuupäev: 30/09
3  pointTekstid, mille arutelu on lõppenud
09:00 - 10:50   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)5'
Raportöör   (2x6') 12'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
13item on the agendapointEuroala majanduspoliitika 2019
Esther de Lange
  -(võimalik) Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 2. oktoober 2019, 13:00
  -(võimalik) Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 7. oktoober 2019, 13:00
14item on the agendapointEuroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika
Yana Toom
  -(võimalik) Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 2. oktoober 2019, 13:00
  -(võimalik) Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 7. oktoober 2019, 13:00
12item on the agendapointEurojusti ja Serbia vaheline koostööleping
Juan Fernando López Aguilar
  -(võimalik) MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. oktoober 2019, 13:00
8item on the agendapointParanduseelarve projekt nr 4/2019, milles käsitletakse kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamist vastavalt ajakohastatud kuluvajadustele ja tuludele (omavahendid)
John Howarth
  -(võimalik) MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. oktoober 2019, 13:00
9item on the agendapointRände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks 2019. aastal kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamine
John Howarth
  -(võimalik) MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. oktoober 2019, 13:00
Viimane päevakajastamine: 13. september 2019Õigusalane teave