Dnevni red
BruxellesSrijeda, 9. listopada 2019. - Četvrtak, 10. listopada 2019. 191k
četvrtak, 10. listopada 2019.163kVerzija: srijeda, 9. listopada 2019., 16:31
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:20   Rasprave
11:30 - 13:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:20   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
16Rok pointVišegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. i vlastita sredstva: vrijeme je da se odgovori na očekivanja građana
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2833(RSP)]
32Rok pointPolitika zapošljavanja i socijalna politika europodručja
Izvješće:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Izvješće o politici zapošljavanja i socijalnoj politici europodručja
[2019/2111(INI)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
11:30 - 13:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
24***IvotePrijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/501 i Uredbe (EU) 2019/502 u pogledu njihovih razdoblja primjene
Izvješće:  Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Odbor za promet i turizam
(još nije usvojeno)

Glasovanje o zahtjevu za hitni postupak (članak 163.)
12*voteSporazum o suradnji između Eurojusta i Srbije
Izvješće:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Izvješće o nacrtu Vijeća o provedbenoj odluci o odobrenju sklapanja od strane Eurojusta Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Srbije
[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
8Rok voteNacrt izmjene proračuna br. 4/2019: smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranim potrebama za rashodima i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva)
Izvješće:  John Howarth (A9-0012/2019)
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2019 Europske unije za financijsku godinu 2019.: smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranjem potrebnih rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva)


[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Odbor za proračune
9 votePrilagodbe iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji će se upotrijebiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje
Izvješće:  John Howarth (A9-0013/2019)
Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2019/276 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji će se upotrijebiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje


[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Odbor za proračune
23Rok votePrigovor u skladu s člankom 112.: produljenje roka važenja odobrenja aktivnih tvari alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaksil, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksinil, kaptan, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diruon, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksil-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus soj 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor i tebukonazol (D061354)


Prijedlozi rezolucija
[2019/2825(RSP)]
B9-0103/2019
22Rok votePrigovor u skladu s člankom 112.: produljenje roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari amidosulfuron, beta ciflutrin, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, piriproksifen, tiofanat-metil i triflusulfuron i tritosulfuron (D062951)
Prijedlozi rezolucija
[2019/2826(RSP)]
B9-0104/2019
28Rok votePrigovor u skladu s člankom 112.: stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D061869-04)
Prijedlozi rezolucija
[2019/2830(RSP)]
B9-0107/2019
29Rok votePrigovor u skladu s člankom 112.: produljenje odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D062417-04)
Prijedlozi rezolucija
[2019/2828(RSP)]
B9-0105/2019
30Rok votePrigovor u skladu s člankom 112.: odobrenje za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 te genetski modificirani kukuruz u kojemu se kombiniraju dvije, tri ili četiri od jedne promjene MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D062827-03)
Prijedlozi rezolucija
[2019/2829(RSP)]
B9-0106/2019
15Rok voteStrano uplitanje u izbore i dezinformacije u nacionalnim i europskim demokratskim procesima
Prijedlozi rezolucija
[2019/2810(RSP)]
B9-0108/2019, B9-0111/2019
Rasprava: utorak, 17. rujna 2019.
16Rok voteVišegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. i vlastita sredstva: vrijeme je da se odgovori na očekivanja građana
Prijedlozi rezolucija
[2019/2833(RSP)]
B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019
14Rok votePolitika zapošljavanja i socijalna politika europodručja
Izvješće:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Izvješće o politici zapošljavanja i socijalnoj politici europodručja
[2019/2111(INI)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
09:00 - 11:20   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)15'
Izvjestitelj6'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Zastupnici60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
16item on the agendapointVišegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. i vlastita sredstva: vrijeme je da se odgovori na očekivanja građana
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 2. listopada 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 7. listopada 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 7. listopada 2019., 14:00
32item on the agendapointPolitika zapošljavanja i socijalna politika europodručja
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 7. listopada 2019., 13:00
  -Zajednički alternativni prijedlozi rezolucijautorak, 8. listopada 2019., 13:00
8item on the agendapointNacrt izmjene proračuna br. 4/2019: smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranim potrebama za rashodima i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva)
John Howarth (A9-0012/2019
  -Amandmani srijeda, 2. listopada 2019., 13:00
23item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 112.: produljenje roka važenja odobrenja aktivnih tvari alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaksil, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksinil, kaptan, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diruon, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksil-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus soj 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor i tebukonazol (D061354)

  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 7. listopada 2019., 13:00
22item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 112.: produljenje roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari amidosulfuron, beta ciflutrin, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, piriproksifen, tiofanat-metil i triflusulfuron i tritosulfuron (D062951)
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 7. listopada 2019., 13:00
28item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 112.: stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D061869-04)
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 7. listopada 2019., 13:00
29item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 112.: produljenje odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D062417-04)
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 7. listopada 2019., 13:00
30item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 112.: odobrenje za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 te genetski modificirani kukuruz u kojemu se kombiniraju dvije, tri ili četiri od jedne promjene MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D062827-03)
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 7. listopada 2019., 13:00
15item on the agendapointStrano uplitanje u izbore i dezinformacije u nacionalnim i europskim demokratskim procesima
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 2. listopada 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 7. listopada 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 7. listopada 2019., 14:00
14item on the agendapointPolitika zapošljavanja i socijalna politika europodručja
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 7. listopada 2019., 13:00
  -Zajednički alternativni prijedlozi rezolucijautorak, 8. listopada 2019., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 8. listopada 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 9. listopada 2019.Pravna napomena