Darbotvarkė
BriuselisTrečiadienis, 2019 m. spalio 9 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. spalio 10 d. 189k
Ketvirtadienis, 2019 m. spalio 10 d.164kVersija: Trečiadienis, 2019 m. spalio 9 d., 16:41
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:20   Diskusijos
11:30 - 13:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:20   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
16Galutinis terminas point2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2833(RSP)]
32Galutinis terminas pointEuro zonos užimtumo ir socialinė politika
Pranešimas:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Pranešimas dėl euro zonos užimtumo ir socialinės politikos
[2019/2111(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
11:30 - 13:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
24***IvoteReglamento (ES) 2019/501 ir Reglamento (ES) 2019/502 taikymo laikotarpiai
Pranešimas:  Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
(dar nepriimta)

Balsavimas dėl prašymo pradėti procedūrą skubos tvarka (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
12*voteEurojusto ir Serbijos bendradarbiavimo susitarimas
Pranešimas:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Serbijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto
[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
8Galutinis terminas voteTaisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektas. Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintus išlaidų poreikius ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius)
Pranešimas:  John Howarth (A9-0012/2019)
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekto. Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintus išlaidų poreikius ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius)
[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Biudžeto komitetas
9 vote2019 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, kurios turi būti naudojamos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, sumų patikslinimas
Pranešimas:  John Howarth (A9-0013/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl 2019 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, kurios turi būti naudojamos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, sumų patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/276
[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Biudžeto komitetas
23Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2825(RSP)]
B9-0103/2019
22Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant chlortoluroną
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2826(RSP)]
B9-0104/2019
28Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2830(RSP)]
B9-0107/2019
29Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2828(RSP)]
B9-0105/2019
30Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ir DAS-40278-9
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2829(RSP)]
B9-0106/2019
15Galutinis terminas voteUžsienio šalių kišimasis į rinkimus ir dezinformacija vykdant nacionalinius ir Europos demokratinius procesus
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2810(RSP)]
B9-0108/2019, B9-0111/2019
Diskusijos: Antradienis, 2019 m. rugsėjo 17 d.
16Galutinis terminas vote2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2833(RSP)]
B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019
14Galutinis terminas voteEuro zonos užimtumo ir socialinė politika
Pranešimas:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Pranešimas dėl euro zonos užimtumo ir socialinės politikos
[2019/2111(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
09:00 - 11:20   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Pranešėjas6'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
16item on the agendapoint2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. spalio 2 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. spalio 7 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. spalio 7 d., 14:00
32item on the agendapointEuro zonos užimtumo ir socialinė politika
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. spalio 7 d., 13:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2019 m. spalio 8 d., 13:00
8item on the agendapointTaisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektas. Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintus išlaidų poreikius ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius)
John Howarth (A9-0012/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. spalio 2 d., 13:00
23item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2019 m. spalio 7 d., 13:00
22item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant chlortoluroną
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2019 m. spalio 7 d., 13:00
28item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2019 m. spalio 7 d., 13:00
29item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2019 m. spalio 7 d., 13:00
30item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ir DAS-40278-9
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2019 m. spalio 7 d., 13:00
15item on the agendapointUžsienio šalių kišimasis į rinkimus ir dezinformacija vykdant nacionalinius ir Europos demokratinius procesus
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. spalio 2 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. spalio 7 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. spalio 7 d., 14:00
14item on the agendapointEuro zonos užimtumo ir socialinė politika
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. spalio 7 d., 13:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2019 m. spalio 8 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. spalio 8 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. spalio 9 d.Teisinis pranešimas