Darba kārtība
BriseleTrešdiena, 2019. gada 9. oktobris - Ceturtdiena, 2019. gada 10. oktobris 189k
Ceturtdiena, 2019. gada 10. oktobris162kVersija: Trešdiena, 2019. gada 9. oktobris, 16:58
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:20   Debates
11:30 - 13:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:20   Debates       Uzstāšanās laiks
16Termiņi pointDaudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2833(RSP)]
32Termiņi pointEurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes
Ziņojums:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Ziņojums par eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm
[2019/2111(INI)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
11:30 - 13:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
24***IvoteRegulas (ES) 2019/501 un Regulas (ES) 2019/502 piemērošanas periodi
Ziņojums:  Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
(vēl nav pieņemts)

Balsošana par pieprasījumu rīkot steidzamu apspriešanu (Reglamenta 163. pants)
12*voteNolīgums par sadarbību starp Eurojust un Serbiju
Ziņojums:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Ziņojums par Padomes Īstenošanas lēmumu, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Serbiju
[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
8Termiņi vote2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projekts: saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu
Ziņojums:  John Howarth (A9-0012/2019)
Ziņojums par Padomes nostāju par 2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projektu: saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu
[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Budžeta komiteja
9 voteTo summu pielāgojumi no elastības instrumenta 2019. gadam, kuras jāizmanto migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu gadījumā
Ziņojums:  John Howarth (A9-0013/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/276 attiecībā uz to summu pielāgojumiem no elastības instrumenta 2019. gadam, kas jāizmanto migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu gadījumā
[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Budžeta komiteja
23Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp flumioksazīns
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2825(RSP)]
B9-0103/2019
22Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp hlortolurons
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2826(RSP)]
B9-0104/2019
28Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2830(RSP)]
B9-0107/2019
29Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2828(RSP)]
B9-0105/2019
30Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā apvienotas divas, trīs vai četras atsevišķas modifikācijas MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 un DAS-40278-9
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2829(RSP)]
B9-0106/2019
15Termiņi voteĀrvalstu iejaukšanās vēlēšanu norisē un dezinformācija dalībvalstu un Eiropas demokrātiskajos procesos
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2810(RSP)]
B9-0108/2019, B9-0111/2019
Debates: Otrdiena, 2019. gada 17. septembris
16Termiņi voteDaudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2833(RSP)]
B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019
14Termiņi voteEurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes
Ziņojums:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Ziņojums par eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm
[2019/2111(INI)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
09:00 - 11:20   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Referents6'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
16item on the agendapointDaudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 2. oktobris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 7. oktobris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2019. gada 7. oktobris, 14:00
32item on the agendapointEurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 7. oktobris, 13:00
  -Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 8. oktobris, 13:00
8item on the agendapoint2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projekts: saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu
John Howarth (A9-0012/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 2. oktobris, 13:00
23item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp flumioksazīns
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2019. gada 7. oktobris, 13:00
22item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp hlortolurons
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2019. gada 7. oktobris, 13:00
28item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2019. gada 7. oktobris, 13:00
29item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2019. gada 7. oktobris, 13:00
30item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā apvienotas divas, trīs vai četras atsevišķas modifikācijas MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 un DAS-40278-9
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2019. gada 7. oktobris, 13:00
15item on the agendapointĀrvalstu iejaukšanās vēlēšanu norisē un dezinformācija dalībvalstu un Eiropas demokrātiskajos procesos
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 2. oktobris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 7. oktobris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2019. gada 7. oktobris, 14:00
14item on the agendapointEurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 7. oktobris, 13:00
  -Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 8. oktobris, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 8. oktobris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika