Aġenda
BrussellL-Erbgħa, 9 ta' Ottubru 2019 - Il-Ħamis, 10 ta' Ottubru 2019 196k
Il-Ħamis, 10 ta' Ottubru 2019171kVerżjoni: L-Erbgħa, 9 ta' Ottubru 2019, 16:26
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:20   Dibattiti
11:30 - 13:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:20   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
16Skadenza pointIl-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji: wasal iż-żmien li nissodisfaw l-aspettattivi taċ-ċittadini
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2019/2833(RSP)]
32Skadenza pointL-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro
Rapport:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Rapport dwar l-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro
[2019/2111(INI)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
11:30 - 13:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
24***IvoteIl-perjodi ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/501 u tar-Regolament (UE) 2019/502
Rapport:  Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
(għadu mhux adottat)

Votazzjoni dwar talba għal proċedura urgenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
12*voteFtehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u s-Serbja
Rapport:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni, min-naħa tal-Eurojust, tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u s-Serbja
[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
8Skadenza voteAbbozz ta' baġit emendatorju Nru 4 għall-Baġit Ġenerali tal-2019: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament f'konformità mal-ħtiġijiet aġġornati tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji)
Rapport:  John Howarth (A9-0012/2019)
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2019 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament f'konformità mal-ħtiġijiet aġġornati tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji)
[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
9 voteAġġustamenti għall-ammonti mobilizzati mill-Istrument ta' Flessibbiltà għall-2019 biex jintużaw għall-migrazzjoni, għad-dħul tar-refuġjati u għat-theddid għas-sigurtà
Rapport:  John Howarth (A9-0013/2019)
Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2019/276 fir-rigward tal-aġġustamenti għall-ammonti mobilizzati mill-Istrument ta' Flessibbiltà għall-2019 biex jintużaw għall-migrazzjoni, għad-dħul tar-rifuġjati u għat-theddid għas-sigurtà
[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
23Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sustanzi attivi, inkluż flumioxazine
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2825(RSP)]
B9-0103/2019
22Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sustanzi attivi inkluż chlorotoluron
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2826(RSP)]
B9-0104/2019
28Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 112: qamħirrum ġenetikament modifikat MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2830(RSP)]
B9-0107/2019
29Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sojja ġenetikament modifikata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2828(RSP)]
B9-0105/2019
30Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 112: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 89034 ×1507 ×MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina żewġ, tlieta jew erba' mill-eventi uniċi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 u DAS-40278-9
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2829(RSP)]
B9-0106/2019
15Skadenza voteIndħil barrani fil-proċessi demokratiċi tal-Istati Membri u Ewropej
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2810(RSP)]
B9-0108/2019, B9-0111/2019
Dibattitu: It-Tlieta, 17 ta' Settembru 2019
16Skadenza voteIl-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji: wasal iż-żmien li nissodisfaw l-aspettattivi taċ-ċittadini
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2833(RSP)]
B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019
14Skadenza voteL-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro
Rapport:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Rapport dwar l-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro
[2019/2111(INI)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
09:00 - 11:20   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)15'
Rapporteur6'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Membri60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
16item on the agendapointIl-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji: wasal iż-żmien li nissodisfaw l-aspettattivi taċ-ċittadini
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 2 ta' Ottubru 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 7 ta' Ottubru 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 7 ta' Ottubru 2019, 14:00
32item on the agendapointL-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi It-Tnejn, 7 ta' Ottubru 2019, 13:00
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti alternattiviIt-Tlieta, 8 ta' Ottubru 2019, 13:00
8item on the agendapointAbbozz ta' baġit emendatorju Nru 4 għall-Baġit Ġenerali tal-2019: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament f'konformità mal-ħtiġijiet aġġornati tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji)
John Howarth (A9-0012/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 2 ta' Ottubru 2019, 13:00
23item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sustanzi attivi, inkluż flumioxazine
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 7 ta' Ottubru 2019, 13:00
22item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sustanzi attivi inkluż chlorotoluron
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 7 ta' Ottubru 2019, 13:00
28item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 112: qamħirrum ġenetikament modifikat MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 7 ta' Ottubru 2019, 13:00
29item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sojja ġenetikament modifikata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 7 ta' Ottubru 2019, 13:00
30item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 112: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 89034 ×1507 ×MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina żewġ, tlieta jew erba' mill-eventi uniċi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 u DAS-40278-9
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 7 ta' Ottubru 2019, 13:00
15item on the agendapointIndħil barrani fil-proċessi demokratiċi tal-Istati Membri u Ewropej
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 2 ta' Ottubru 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 7 ta' Ottubru 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 7 ta' Ottubru 2019, 14:00
14item on the agendapointL-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi It-Tnejn, 7 ta' Ottubru 2019, 13:00
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti alternattiviIt-Tlieta, 8 ta' Ottubru 2019, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 8 ta' Ottubru 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 9 ta' Ottubru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza