Porządek obrad
BrukselaŚroda, 9 października 2019 r. - Czwartek, 10 października 2019 r. 191k
Czwartek, 10 października 2019168kWersja: Środa, 9 października 2019, 16:26
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:20   Debaty
11:30 - 13:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:20   Debaty       Czas wystąpień
16Termin pointWieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne: czas, by spełnić oczekiwania obywateli
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2833(RSP)]
32Termin pointPolityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro
Sprawozdanie:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Sprawozdanie w sprawie polityki zatrudnienia i polityki społecznej w strefie euro
[2019/2111(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
11:30 - 13:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
24***IvoteOkresy stosowania rozporządzenia (UE) 2019/501 i rozporządzenia (UE) 2019/502
Sprawozdanie:  Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
(jeszcze nieprzyjęte)

Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny (art. 163 Regulaminu)
12*votePorozumienie o współpracy między Eurojustem a Serbią
Sprawozdanie:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Serbią
[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
8Termin voteProjekt budżetu korygującego nr 4 na rok budżetowy 2019: Zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne)
Sprawozdanie:  John Howarth (A9-0012/2019)
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2019 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019: Zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne)
[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Komisja Budżetowa
9 voteDostosowania kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa
Sprawozdanie:  John Howarth (A9-0013/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2019/276 w odniesieniu do dostosowań kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa
[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Komisja Budżetowa
23Termin voteSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym flumioksazyna
Projekty rezolucji
[2019/2825(RSP)]
B9-0103/2019
22Termin voteSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym chlorotoluron
Projekty rezolucji
[2019/2826(RSP)]
B9-0104/2019
28Termin voteSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
Projekty rezolucji
[2019/2830(RSP)]
B9-0107/2019
29Termin voteSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Projekty rezolucji
[2019/2828(RSP)]
B9-0105/2019
30Termin voteSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 oraz zmodyfikowana genetycznie kukurydza łącząca dwie, trzy lub cztery modyfikacje MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9
Projekty rezolucji
[2019/2829(RSP)]
B9-0106/2019
15Termin voteZewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej
Projekty rezolucji
[2019/2810(RSP)]
B9-0108/2019, B9-0111/2019
Debata: Wtorek, 17 września 2019
16Termin voteWieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne: czas, by spełnić oczekiwania obywateli
Projekty rezolucji
[2019/2833(RSP)]
B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019
14Termin votePolityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro
Sprawozdanie:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Sprawozdanie w sprawie polityki zatrudnienia i polityki społecznej w strefie euro
[2019/2111(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
09:00 - 11:20   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Sprawozdawca6'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
16item on the agendapointWieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne: czas, by spełnić oczekiwania obywateli
  -Projekty rezolucjiŚroda, 2 października 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 7 października 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 7 października 2019, 14:00
32item on the agendapointPolityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 7 października 2019, 13:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiWtorek, 8 października 2019, 13:00
8item on the agendapointProjekt budżetu korygującego nr 4 na rok budżetowy 2019: Zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne)
John Howarth (A9-0012/2019
  -PoprawkiŚroda, 2 października 2019, 13:00
23item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym flumioksazyna
  -poprawkiPoniedziałek, 7 października 2019, 13:00
22item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym chlorotoluron
  -poprawkiPoniedziałek, 7 października 2019, 13:00
28item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
  -poprawkiPoniedziałek, 7 października 2019, 13:00
29item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
  -poprawkiPoniedziałek, 7 października 2019, 13:00
30item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 oraz zmodyfikowana genetycznie kukurydza łącząca dwie, trzy lub cztery modyfikacje MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9
  -poprawkiPoniedziałek, 7 października 2019, 13:00
15item on the agendapointZewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej
  -Projekty rezolucjiŚroda, 2 października 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 7 października 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 7 października 2019, 14:00
14item on the agendapointPolityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 7 października 2019, 13:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiWtorek, 8 października 2019, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 8 października 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 9 października 2019Informacja prawna