Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 9 octombrie 2019 - Joi, 10 octombrie 2019 187k
Joi, 10 octombrie 2019161kVersiune: Miercuri, 9 octombrie 2019, 17:40
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:20   Dezbateri
11:30 - 13:30   VOT urmat de explicarea voturilor
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:20   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
16Termen pointCadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2833(RSP)]
32Termen pointPoliticile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro
Raport  Yana Toom (A9-0016/2019)
Raport referitor la politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro
[2019/2111(INI)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
11:30 - 13:30   VOT urmat de explicarea voturilor      
24***IvotePerioadele de aplicare ale Regulamentului (UE) 2019/501 și Regulamentului (UE) 2019/502
Raport  Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Comisia pentru transport și turism
(încă neadoptat)

Vot privind cererea de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
12*voteAcordul de cooperare dintre Eurojust și Serbia
Raport  Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Serbia
[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
8Termen voteProiectul de buget rectificativ nr. 4/2019: Reducerea creditelor de angajament și a creditelor de plată în funcție de necesitățile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii)
Raport  John Howarth (A9-0012/2019)
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4 la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019: Reducerea creditelor de angajament și a creditelor de plată în funcție de necesitățile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii)
[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Comisia pentru bugete
9 voteAjustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității
Raport  John Howarth (A9-0013/2019)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2019/276 în ceea ce privește ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității
[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Comisia pentru bugete
23Termen voteObiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazina
Propuneri de rezoluție
[2019/2825(RSP)]
B9-0103/2019
22Termen voteObiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv clorotoluronul
Propuneri de rezoluție
[2019/2826(RSP)]
B9-0104/2019
28Termen voteObiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
Propuneri de rezoluție
[2019/2830(RSP)]
B9-0107/2019
29Termen voteObiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Propuneri de rezoluție
[2019/2828(RSP)]
B9-0105/2019
30Termen voteObiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele unice MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9
Propuneri de rezoluție
[2019/2829(RSP)]
B9-0106/2019
15Termen voteInterferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene
Propuneri de rezoluție
[2019/2810(RSP)]
B9-0108/2019, B9-0111/2019
Dezbatere: Marţi, 17 septembrie 2019
16Termen voteCadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor
Propuneri de rezoluție
[2019/2833(RSP)]
B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019
14Termen votePoliticile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro
Raport  Yana Toom (A9-0016/2019)
Raport referitor la politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro
[2019/2111(INI)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
09:00 - 11:20   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Raportorul6'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Deputaţi60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
16item on the agendapointCadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 2 octombrie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 7 octombrie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 7 octombrie 2019, 14:00
32item on the agendapointPoliticile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieLuni, 7 octombrie 2019, 13:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireMarţi, 8 octombrie 2019, 13:00
8item on the agendapointProiectul de buget rectificativ nr. 4/2019: Reducerea creditelor de angajament și a creditelor de plată în funcție de necesitățile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii)
John Howarth (A9-0012/2019
  -AmendamenteMiercuri, 2 octombrie 2019, 13:00
23item on the agendapointObiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazina
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 7 octombrie 2019, 13:00
22item on the agendapointObiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv clorotoluronul
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 7 octombrie 2019, 13:00
28item on the agendapointObiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 7 octombrie 2019, 13:00
29item on the agendapointObiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 7 octombrie 2019, 13:00
30item on the agendapointObiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele unice MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 7 octombrie 2019, 13:00
15item on the agendapointInterferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 2 octombrie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 7 octombrie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 7 octombrie 2019, 14:00
14item on the agendapointPoliticile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieLuni, 7 octombrie 2019, 13:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireMarţi, 8 octombrie 2019, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot joiMarţi, 8 octombrie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 9 octombrie 2019Notă juridică