Esityslistaluonnos
StrasbourgMaanantai 21. lokakuuta 2019 - Torstai 24. lokakuuta 2019 188k
Tiistai 22. lokakuuta 2019 Versio: Tiistai 15. lokakuuta 2019, 12:04
 Esityslistan kohdat
09:00 - 12:20   Keskustelut
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 21:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 12:20   Keskustelut       Puheajat
  point(mahdollisesti) Äänestykset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä (työjärjestyksen 163 artikla)
15 pointEurooppa-neuvoston 17. ja 18. lokakuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät
Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2721(RSP)]
27 pointJunckerin komission arviointi
Komission puheenjohtajan julkilausuma
[2019/2831(RSP)]
Julkilausuman jälkeen poliittisten ryhmien puheenvuorot
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
22***voteUnionin yleisen talousarvion toteuttamista ja rahoitusta vuonna 2020 koskevat toimenpiteet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyen
Suositus:  Johan Van Overtveldt
[12412/2019 - C9-0139/2019 - 2019/0186(APP)]
Budjettivaliokunta
(ei vielä hyväksytty)
25Määräaika***IvoteAsetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 soveltamisajat
Mietintö:  Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
(ei vielä hyväksytty)
24Määräaika tarvittaessa***IvoteEuroopan globalisaatiorahasto (2014–2020)
Mietintö:  Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) annetun asetuksen (EU) N:o 1309/2013 muuttamisesta
[COM(2019)0397 - C9-0109/2019 - 2019/0180(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
23Tekstiä ei ole vielä hyväksytty, mahdollisesti määräaika***IvoteTaloudellisen tuen antaminen jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta
Mietintö:  Younous Omarjee
[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
Suunniteltu hyväksymispäivä: 21/10
21Määräaika tarvittaessa***IvoteUnionin aluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä
Mietintö:  Chris Davies (A9-0014/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/2403 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin aluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävistä kalastusluvista ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimista unionin vesillä
[COM(2019)0398 - C9-0110/2019 - 2019/0187(COD)]
Kalatalousvaliokunta
3 voteTekstit, joista käytävä keskustelu on päättynyt
15:00 - 21:00   Keskustelut       Puheajat
17  pointKeskustelut ulkoasioista komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan läsnä ollessa (vahvistetaan myöhemmin)
16Määräaika pointEuroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat
Mietintö:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]
Budjettivaliokunta
(ei vielä hyväksytty)
10Määräaika tarvittaessa pointVastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
11Määräaika tarvittaessa pointVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Mietintö:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
09:00 - 12:20   Keskustelut     item on the agenda
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja (vastauksineen)15'
Komission puheenjohtaja (vastauksineen)30'
Komissio15'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"5'
Jäsenet89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 21:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)10'
Esittelijät   (4x6') 24'
Valmistelijat   (7x1') 7'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"   (3x5') 15'
Jäsenet210'
PPE49'S&D42'Renew30'Verts/ALE21'ID21'ECR18'GUE/NGL12'30NI16'30
25item on the agendapointAsetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 soveltamisajat
Karima Delli
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 16. lokakuuta 2019, 13:00
24item on the agendapointEuroopan globalisaatiorahasto (2014–2020)
Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019
  -(tarvittaessa) Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 16. lokakuuta 2019, 13:00
23item on the agendapointTaloudellisen tuen antaminen jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta
Younous Omarjee
  -(mahdollisesti) Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 16. lokakuuta 2019, 13:00
21item on the agendapointUnionin aluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä
Chris Davies (A9-0014/2019
  -(tarvittaessa) Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 16. lokakuuta 2019, 13:00
16item on the agendapointEuroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
  -TarkistuksetKeskiviikko 16. lokakuuta 2019, 13:00
10item on the agendapointVastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)
Petri Sarvamaa (A9-0011/2019
  -(tarvittaessa) TarkistuksetKeskiviikko 16. lokakuuta 2019, 13:00
11item on the agendapointVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Isabel García Muñoz (A9-0010/2019
  -(tarvittaessa) TarkistuksetKeskiviikko 16. lokakuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 18. lokakuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 21. lokakuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 22. lokakuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 23. lokakuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 15. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus