Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 21. listopada 2019. - Četvrtak, 24. listopada 2019. 206k
utorak, 22. listopada 2019.162kVerzija: srijeda, 23. listopada 2019., 15:22
 Točke dnevnog reda
09:00 - 12:20   Rasprave
12:30 - 14:30   GLASOVANJE
15:00 - 21:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 12:20   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
15 pointZaključci sa sastanka Europskog vijeća od 17. i 18. listopada
Izjave Europskog vijeća i Komisije
[2019/2721(RSP)]
27 pointRevizija Junckerove Komisije
Izjava predsjednika Komisije
[2019/2831(RSP)]
Slijedi jedan krug govornika iz klubova zastupnika
12:30 - 14:30   GLASOVANJE      
24***IvoteEuropski fond za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.)
Izvješće:  Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1309/2013 o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.)
[2019/0180(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
21***IvoteOdobrenja za ribolov za plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i za ribolovne operacije ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije
Izvješće:  Chris Davies (A9-0014/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u vezi s odobrenjima za ribolov za plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i za ribolovne operacije ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije
[2019/0187(COD)]
Odbor za ribarstvo
22***voteIzvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2020. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Preporuka:  Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)
Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2020. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije
[2019/0186(APP)]
Odbor za proračune
25Rok***IvoteRazdoblja primjene Uredbe (EU) 2019/501 i Uredbe (EU) 2019/502
Izvješće:  Karima Delli
[2019/0179(COD)]
Odbor za promet i turizam
(još nije usvojeno)
15:00 - 21:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
16Rok pointOpći proračun Europske unije za 2020. - svi dijelovi
Izvješće:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.
[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]
Odbor za proračune
10 pointRazrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
11 pointRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
Izvješće:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
35 pointHorizontalna direktiva o suzbijanju diskriminacije - sljedeći koraci
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2877(RSP)]
36Rok pointTrenutačno stanje objavljivanja infromacija o porezu na dobit određenih podzeća i podružnica - javno izvješćivanje po zemljama
Izjava Vijeća
[2019/2882(RSP)]
Glasovanje će se održati u četvrtak
09:00 - 12:20   Rasprave     item on the agenda
Predsjednik Europskog vijeća (uključujući odgovore)15'
Predsjednik Komisije (uključujući odgovore)45'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 21:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)30'
Komisija (uključujući odgovore)20'
Izvjestitelji   (4x6') 24'
Izvjestitelji za mišljenje   (17x1') 17'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (5x5') 25'
Zastupnici149'
PPE34'30S&D29'Renew21'30Verts/ALE15'ID15'ECR13'GUE/NGL9'30NI12'
25item on the agendapointRazdoblja primjene Uredbe (EU) 2019/501 i Uredbe (EU) 2019/502
Karima Delli
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 16. listopada 2019., 13:00
16item on the agendapointOpći proračun Europske unije za 2020. - svi dijelovi
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019
  -Amandmani srijeda, 16. listopada 2019., 13:00
36item on the agendapointTrenutačno stanje objavljivanja infromacija o porezu na dobit određenih podzeća i podružnica - javno izvješćivanje po zemljama
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 21. listopada 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 22. listopada 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 22. listopada 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 23. listopada 2019., 16:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 18. listopada 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 21. listopada 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 22. listopada 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 144. Poslovnika)srijeda, 23. listopada 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 23. listopada 2019.Pravna napomena