Agenda
StraatsburgMaandag 21 oktober 2019 - Donderdag 24 oktober 2019 209k
Dinsdag 22 oktober 2019164kVersie: Woensdag 23 oktober 2019, 15:24
 Agendapunten
09:00 - 12:20   Debatten
12:30 - 14:30   STEMMINGEN
15:00 - 21:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 12:20   Debatten       Spreektijd
15 pointConclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17-18 oktober
Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie
[2019/2721(RSP)]
27 pointBeoordeling van de Commissie-Juncker
Verklaring van de voorzitter van de Commissie
[2019/2831(RSP)]
Gevolgd door één sprekersronde fracties
12:30 - 14:30   STEMMINGEN      
24***IvoteEuropees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020)
Verslag:  Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1309/2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020)
[2019/0180(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
21***IvoteVismachtigingen voor vissersvaartuigen van de Unie in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie
Verslag:  Chris Davies (A9-0014/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2403 wat betreft vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie
[2019/0187(COD)]
Commissie visserij
22***voteUitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie
Aanbeveling:  Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)
Aanbeveling over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
[2019/0186(APP)]
Begrotingscommissie
25Deadline***IvoteToepassingsperioden van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502
Verslag:  Karima Delli
[2019/0179(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
(nog niet goedgekeurd)
15:00 - 21:00   Debatten       Spreektijd
16Deadline pointAlgemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
Verslag:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]
Begrotingscommissie
10 pointKwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
11 pointKwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Verslag:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling II - Europese Raad en Raad
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
35 pointVooruitgang boeken met de horizontale antidiscriminatierichtlijn
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2877(RSP)]
36Deadline pointStand van zaken in verband met de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren - openbare verslaglegging per land
Verklaring van de Raad
[2019/2882(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
09:00 - 12:20   Debatten     item on the agenda
Voorzitter van de Europese Raad (inclusief antwoorden)15'
Voorzitter van de Commissie (inclusief antwoorden)45'
"Catch the eye"5'
Leden89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 21:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)30'
Commissie (inclusief antwoorden)20'
Rapporteurs   (4x6') 24'
Rapporteurs voor advies   (17x1') 17'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
Leden149'
PPE34'30S&D29'Renew21'30Verts/ALE15'ID15'ECR13'GUE/NGL9'30NI12'
25item on the agendapointToepassingsperioden van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502
Karima Delli
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 16 oktober 2019, 13:00
16item on the agendapointAlgemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019
  -AmendementenWoensdag 16 oktober 2019, 13:00
36item on the agendapointStand van zaken in verband met de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren - openbare verslaglegging per land
  -OntwerpresolutiesMaandag 21 oktober 2019, 19:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 oktober 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 oktober 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 23 oktober 2019, 16:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 18 oktober 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 21 oktober 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 22 oktober 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 23 oktober 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2019Juridische mededeling