Program
ŠtrasburgPondelok, 21. októbra 2019 - Štvrtok, 24. októbra 2019 212k
Utorok, 22. októbra 2019167kVerzia: Streda, 23. októbra 2019, 15:25
 Body programu
09:00 - 12:20   Rozpravy
12:30 - 14:30   HLASOVANIE
15:00 - 21:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 12:20   Rozpravy       Rečnícky čas
15 pointZávery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a z 18. októbra 2019
Vyhlásenia Európskej rady a Komisie
[2019/2721(RSP)]
27 pointHodnotenie Junckerovej Komisie
Vyhlásenie predsedu Komisie
[2019/2831(RSP)]
Nasleduje kolo rečníkov z politických skupín
12:30 - 14:30   HLASOVANIE      
24***IvoteEurópsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020)
Správa:  Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1309/2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020)
[2019/0180(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
21***IvoteOprávnenia na rybolov pre plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie
Správa:  Chris Davies (A9-0014/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie
[2019/0187(COD)]
Výbor pre rybárstvo
22***votePlnenie a financovanie všeobecného rozpočtu EÚ v roku 2020 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ
Odporúčanie:  Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)
Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie
[2019/0186(APP)]
Výbor pre rozpočet
25Termín***IvoteObdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2019/501 a nariadenia (EÚ) 2019/502
Správa:  Karima Delli
[2019/0179(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
(dosiaľ neprijaté)
15:00 - 21:00   Rozpravy       Rečnícky čas
16Termín pointVšeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
Správa:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)
Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]
Výbor pre rozpočet
10 pointAbsolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Správa:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
11 pointAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
Správa:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Rada a Európska rada
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
35 pointĎalší rozvoj horizontálnej antidiskriminačnej smernice
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2877(RSP)]
36Termín pointSúčasný stav zverejňovania informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami – verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín
Vyhlásenie Rady
[2019/2882(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
09:00 - 12:20   Rozpravy     item on the agenda
Predseda Európskej rady (vrátane odpovedí)15'
Predseda Komisie (vrátane odpovedí)45'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 21:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)30'
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Spravodajcovia   (4x6') 24'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (17x1') 17'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (5x5') 25'
Poslanci149'
PPE34'30S&D29'Renew21'30Verts/ALE15'ID15'ECR13'GUE/NGL9'30NI12'
25item on the agendapointObdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2019/501 a nariadenia (EÚ) 2019/502
Karima Delli
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 16. októbra 2019, 13:00
16item on the agendapointVšeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 16. októbra 2019, 13:00
36item on the agendapointSúčasný stav zverejňovania informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami – verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín
  -Návrhy uzneseníPondelok, 21. októbra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 22. októbra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 22. októbra 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 23. októbra 2019, 16:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 18. októbra 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 21. októbra 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 22. októbra 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 23. októbra 2019, 19:00
Posledná úprava: 23. októbra 2019Právne oznámenie