Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 21. října 2019 - Čtvrtek, 24. října 2019 210k
Středa, 23. října 2019165kVerze: Středa, 23. října 2019, 15:20
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
40Lhůta pointTurecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2886(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
28Lhůta voteNávrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
16Lhůta voteSouhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
Zpráva:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)
Zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020
[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]
Rozpočtový výbor
10 voteUdělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
11 voteUdělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
29Lhůta voteNámitka podle článku 112 jednacího řádu: posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné
Návrh usnesení
[2019/2776(RPS)]
B9-0149/2019
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
44 pointKlimatická a ekologická krize
Tematická rozprava (článek 162 jednacího řádu)
[2019/2887(RSP)]
20 pointPředložení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2018
[2019/2802(RSP)]
Za přítomnosti předsedy Účetního dvora Klause-Heinera Lehneho
32Lhůta pointPátrací a záchranné akce ve Středozemním moři
Otázky k ústnímu zodpovězení - [2019/2755(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Rada
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Komise
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři
43Lhůta pointZahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2883(RSP)]
42 pointSituace v Iráku, zejména násilné potlačení protestů mladých lidí a studentů
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2884(RSP)]
31 pointPolitické prohlášení OSN na vysoké úrovni o všeobecné zdravotní péči
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2861(RSP)]
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)10'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Předseda Účetního dvora (včetně odpovědí)10'
Autor (výbor)5'
Řečník v rámci tematické rozpravy4'
Rada (včetně odpovědí)30'
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)35'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (5x5') 25'
Poslanci240'
PPE56'30S&D48'Renew34'Verts/ALE24'ID24'ECR20'30GUE/NGL14'NI19'
40item on the agendapointTurecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky
  -Návrhy usneseníPondělí, 21. října 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 22. října 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 22. října 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 23. října 2019, 16:00
28item on the agendapointNávrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
  -Návrhy změn k souhrnnému rozpočtu – výbory, nejméně 38 poslancůČtvrtek, 5. září 2019, 12:00
  -Návrhy změn k souhrnnému rozpočtu – politické skupinyČtvrtek, 12. září 2019, 12:00
  -Opětovné předložení návrhů změn zamítnutých ve výboruStředa, 16. října 2019, 12:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování o návrzích změn k návrhu rozpočtuPondělí, 21. října 2019, 12:00
16item on the agendapointSouhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 16. října 2019, 13:00
29item on the agendapointNámitka podle článku 112 jednacího řádu: posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníÚterý, 22. října 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 23. října 2019, 16:00
32item on the agendapointPátrací a záchranné akce ve Středozemním moři
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Návrhy usneseníPondělí, 21. října 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 22. října 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 22. října 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 23. října 2019, 16:00
43item on the agendapointZahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií
  -Návrhy usneseníÚterý, 22. října 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 23. října 2019, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 23. října 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 23. října 2019, 19:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 18. října 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 21. října 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 22. října 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)Středa, 23. října 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 23. října 2019Právní upozornění