Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 21. oktoober 2019 - Neljapäev, 24. oktoober 2019 202k
Kolmapäev, 23. oktoober 2019156kVersioon: Neljapäev, 24. oktoober 2019, 15:22
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
40Tähtaeg pointTürgi sõjalised operatsioonid Kirde-Süürias ja nende tagajärjed
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2019/2886(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
28Tähtaeg voteEuroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod
16Tähtaeg vote2020. aasta eelarvemenetlus
Raport:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial ()
[2019/2028(BUD)]
Eelarvekomisjon
10 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
Raport:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Teine raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2208(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
11 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Teine raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
[2018/2168(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
29Tähtaeg voteVastuväide rakendusaktile: taimekaitsevahendite mõju mesilastele
Resolutsiooni ettepanek
[2019/2776(RPS)]
B9-0149/2019
15:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
44 pointKliima- ja keskkonnaalane hädaolukord
Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 162)
[2019/2887(RSP)]
20 pointEuroopa Kontrollikoja 2018. aasta aruande tutvustamine
[2019/2802(RSP)]
Euroopa Kontrollikoja presidendi Klaus-Heiner Lehne osavõtul
32Tähtaeg pointOtsingu- ja päästetööd Vahemerel
Suuliselt vastatavad küsimused - [2019/2755(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Nõukogu
Otsingu- ja päästetegevus Vahemerel
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Komisjon
Otsingu- ja päästetegevus Vahemerel
43Tähtaeg pointÜhinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2883(RSP)]
42 pointOlukord Iraagis, eelkõige seoses noorte ja tudengite protestide vägivaldse mahasurumisega
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2019/2884(RSP)]
31 pointÜRO kõrgetasemeline poliitiline deklaratsioon üldise tervisekindlustuse kohta
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2861(RSP)]
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)10'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Kontrollikoja president (koos vastustega)10'
Koostaja (komisjon)5'
Temaatilise arutelu sõnavõtja4'
Nõukogu (koos vastustega)30'
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)35'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (5x5') 25'
Parlamendiliikmed240'
PPE56'30S&D48'Renew34'Verts/ALE24'ID24'ECR20'30GUE/NGL14'NI19'
40item on the agendapointTürgi sõjalised operatsioonid Kirde-Süürias ja nende tagajärjed
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 21. oktoober 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 22. oktoober 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 22. oktoober 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 23. oktoober 2019, 16:00
28item on the agendapointEuroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod
  -Üldeelarve muudatusettepanekute projekt - komisjonid, vähemat 40 parlamendiliigetNeljapäev, 5. september 2019, 12:00
  -Üldeelarve muudatusettepanekute projekt - fraktsioonidNeljapäev, 12. september 2019, 12:00
  -Parlamendikomisjonis tagasilükatud muudatusettepanekute uuesti esitamineKolmapäev, 16. oktoober 2019, 12:00
  -Taotlused eelarve projekti muudatusettepanekute eraldi hääletuseks, osade kaupa hääletamiseks ja nimeliseks hääletuseks Esmaspäev, 21. oktoober 2019, 12:00
16item on the agendapoint2020. aasta eelarvemenetlus
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 16. oktoober 2019, 13:00
29item on the agendapointVastuväide rakendusaktile: taimekaitsevahendite mõju mesilastele
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudTeisipäev, 22. oktoober 2019, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 23. oktoober 2019, 16:00
32item on the agendapointOtsingu- ja päästetööd Vahemerel
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 21. oktoober 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 22. oktoober 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 22. oktoober 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 23. oktoober 2019, 16:00
43item on the agendapointÜhinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 22. oktoober 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 23. oktoober 2019, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 23. oktoober 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 23. oktoober 2019, 19:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 18. oktoober 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 21. oktoober 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 22. oktoober 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 23. oktoober 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2019Õigusalane teave