Esityslistaluonnos
StrasbourgMaanantai 21. lokakuuta 2019 - Torstai 24. lokakuuta 2019 188k
Keskiviikko 23. lokakuuta 2019 Versio: Maanantai 14. lokakuuta 2019, 11:57
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:45   Keskustelut
11:45 - 12:15   ÄÄNESTYS (jota edeltää poliittisten ryhmien puheenvuorot käänteisessä järjestyksessä)
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 21:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:45   Keskustelut       Puheajat
18 pointValittu komission puheenjohtaja esittelee komission jäsenten kollegion ja heidän ohjelmansa
[2019/2801(RSP)]
11:45 - 12:15   ÄÄNESTYS (jota edeltää poliittisten ryhmien puheenvuorot käänteisessä järjestyksessä)      
19 voteKomission valinta
[2019/2109(INS)]
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
28Määräaika voteEsitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 - kaikki pääluokat
16Tekstiä ei ole vielä hyväksytty, mahdollisesti määräaika voteEuroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat
Mietintö:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]
Budjettivaliokunta
Suunniteltu hyväksymispäivä: 14/10
6 voteTekstit, joista käytävä keskustelu on päättynyt
15:00 - 21:00   Keskustelut       Puheajat
12 pointAjankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 162 artikla)
20 pointTilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2018 esittely
[2019/2802(RSP)]
Tilintarkastustuomioistuimen presidentin Klaus-Heiner Lehnen läsnä ollessa
09:00 - 11:45   Keskustelut     item on the agenda
Valittu komission puheenjohtaja (vastauksineen)30'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"5'
Jäsenet89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 21:00   Keskustelut     item on the agenda
Tilintarkastustuomioistuimen presidentti (vastauksineen) 10'
Ajankohtaisen keskustelun alustaja4'
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komissio (vastauksineen)10'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"5'
Jäsenet240'
PPE56'30S&D48'Renew34'Verts/ALE24'ID24'ECR20'30GUE/NGL14'NI19'
28item on the agendapointEsitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 - kaikki pääluokat
  -Tarkistusluonnokset yleiseen talousarvioon - valiokunnat, vähintään 40 jäsentäTorstai 5. syyskuuta 2019, 12:00
  -Tarkistusluonnokset yleiseen talousarvioon - poliittiset ryhmätTorstai 12. syyskuuta 2019, 12:00
  -Valiokunnassa hylättyjen tarkistusten uudelleen käsiteltäväksi jättäminenKeskiviikko 16. lokakuuta 2019, 12:00
  -Talousarvioesitykseen liittyviä erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 21. lokakuuta 2019, 12:00
16item on the agendapointEuroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
  -(mahdollisesti) TarkistuksetKeskiviikko 16. lokakuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 18. lokakuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 21. lokakuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 22. lokakuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 23. lokakuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 14. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus