Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 21 октомври 2019 г. - Четвъртък, 24 октомври 2019 г. 230k
Четвъртък, 24 октомври 2019165kВерсия: Четвъртък, 24 октомври 2019, 17:12
 Точки от дневния ред
10:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 16:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

10:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
37Срок -Положението на ЛГБТИ лица в Уганда
[2019/2879(RSP)]
RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019
38Срок -Египет
[2019/2880(RSP)]
B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019
39Срок -Предложения нов наказателен кодекс на Индонезия
[2019/2881(RSP)]
RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
9 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
23Текстът още не е приет, възможен срок***IvoteФинансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение
Доклад:  Younous Omarjee (A9-0020/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с оглед на предоставяне на финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение
[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]
Комисия по регионално развитие
34Срок voteВъзражение съгласно член 112: даване на частично разрешение за използването на хромен триоксид (Cromomed S.A. и други)
Предложение за резолюция
[2019/2844(RSP)]
B9-0151/2019
33Срок voteПоследици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“
Предложения за резолюции
[2019/2854(RSP)]
RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019
36Срок voteПоложението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави
Предложения за резолюции
[2019/2882(RSP)]
B9-0117/2019
40Срок voteТурската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея
Предложения за резолюции
[2019/2886(RSP)]
RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019
32Срок voteПредложения за резолюции - Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море
[2019/2755(RSP)]
B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
43Срок voteЗапочване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания
Предложения за резолюции
[2019/2883(RSP)]
B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019
15:00 - 16:00   Разисквания       Време за изказвания
45 pointНазначаване на изпълнителния директор на ЕБО г-н Фаркас за изпълнителен директор на Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME)
Въпрос с искане за устен отговор - [2019/2888(RSP)]
     
Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Комисия
Назначаване на изпълнителния директор на ЕБО г-н Фаркас за изпълнителен директор на Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME)
10:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)15'
Автор на всяко предложение за резолюция (член 144 от Правилника за дейността)1'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 144 от Правилника за дейността)   (3x2') 6'
Членове на ЕП45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)5'
Автор (политическа група)2'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
37item on the agendapointПоложението на ЛГБТИ лица в Уганда
  -Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Понеделник, 21 октомври 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 23 октомври 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 23 октомври 2019, 14:00
38item on the agendapointЕгипет
  -Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Понеделник, 21 октомври 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 23 октомври 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 23 октомври 2019, 14:00
39item on the agendapointПредложения нов наказателен кодекс на Индонезия
  -Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Понеделник, 21 октомври 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 23 октомври 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 23 октомври 2019, 14:00
23item on the agendapointФинансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение
Younous Omarjee (A9-0020/2019
  -(евентуално) Изменения; отхвърлянеВтoрник, 22 октомври 2019, 13:00
  -(евентуално) Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 23 октомври 2019, 16:00
34item on the agendapointВъзражение съгласно член 112: даване на частично разрешение за използването на хромен триоксид (Cromomed S.A. и други)
  -Изменения към предложението за резолюцияВтoрник, 22 октомври 2019, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 23 октомври 2019, 16:00
33item on the agendapointПоследици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 21 октомври 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 22 октомври 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 22 октомври 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 23 октомври 2019, 16:00
36item on the agendapointПоложението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 21 октомври 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 22 октомври 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 22 октомври 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 23 октомври 2019, 16:00
40item on the agendapointТурската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 21 октомври 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 22 октомври 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 22 октомври 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 23 октомври 2019, 16:00
32item on the agendapointИздирвателни и спасителни операции в Средиземно море
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 21 октомври 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 22 октомври 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 22 октомври 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 23 октомври 2019, 16:00
43item on the agendapointЗапочване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 22 октомври 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 23 октомври 2019, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 23 октомври 2019, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 23 октомври 2019, 19:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 18 октомври 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 21 октомври 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 22 октомври 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 23 октомври 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 24 октомври 2019 г.Правна информация