Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 21. října 2019 - Čtvrtek, 24. října 2019 210k
Čtvrtek, 24. října 2019161kVerze: Středa, 23. října 2019, 15:20
 Body k pořadu jednání
10:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 16:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

10:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
  pointRozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)
37Lhůta -Situace osob LGBTI v Ugandě
[2019/2879(RSP)]
RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019
38Lhůta -Egypt
[2019/2880(RSP)]
B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019
39Lhůta -Návrh nového trestního zákoníku Indonésie
[2019/2881(RSP)]
RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
9 voteNávrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)
23Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta***IvoteFinanční pomoc členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody
Zpráva:  Younous Omarjee (A9-0020/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
34Lhůta voteNámitka podle článku 112 jednacího řádu: částečné udělení povolení použití oxidu chromového (Cromomed S.A. a další)
Návrh usnesení
[2019/2844(RSP)]
B9-0151/2019
33Lhůta voteDopady úpadku skupiny Thomas Cook
Návrhy usnesení
[2019/2854(RSP)]
RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019
36Lhůta voteAktuální stav zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček – veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí
Návrhy usnesení
[2019/2882(RSP)]
B9-0117/2019
40Lhůta voteTurecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky
Návrhy usnesení
[2019/2886(RSP)]
RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019
32Lhůta voteNávrhy usnesení - Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři
[2019/2755(RSP)]
B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
43Lhůta voteZahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií
Návrhy usnesení
[2019/2883(RSP)]
B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019
15:00 - 16:00   Rozpravy       Řečnická doba
45 pointJmenování výkonného ředitele EBA Farkase generálním ředitelem AFME
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2019/2888(RSP)]
     
Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
Komise
Jmenování výkonného ředitele EBA Farkase generálním ředitelem AFME
10:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)15'
Autor každého návrhu usnesení (článek 144)1'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 144)   (3x2') 6'
Poslanci45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)5'
Autor (politická skupina)2'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
37item on the agendapointSituace osob LGBTI v Ugandě
  -Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu)Pondělí, 21. října 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu)Středa, 23. října 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144 jednacího řádu)Středa, 23. října 2019, 14:00
38item on the agendapointEgypt
  -Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu)Pondělí, 21. října 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu)Středa, 23. října 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144 jednacího řádu)Středa, 23. října 2019, 14:00
39item on the agendapointNávrh nového trestního zákoníku Indonésie
  -Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu)Pondělí, 21. října 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu)Středa, 23. října 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144 jednacího řádu)Středa, 23. října 2019, 14:00
23item on the agendapointFinanční pomoc členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody
Younous Omarjee (A9-0020/2019
  -(případně) Pozměňovací návrhy; zamítnutíÚterý, 22. října 2019, 13:00
  -(případně) Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 23. října 2019, 16:00
34item on the agendapointNámitka podle článku 112 jednacího řádu: částečné udělení povolení použití oxidu chromového (Cromomed S.A. a další)
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníÚterý, 22. října 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 23. října 2019, 16:00
33item on the agendapointDopady úpadku skupiny Thomas Cook
  -Návrhy usneseníPondělí, 21. října 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 22. října 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 22. října 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 23. října 2019, 16:00
36item on the agendapointAktuální stav zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček – veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí
  -Návrhy usneseníPondělí, 21. října 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 22. října 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 22. října 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 23. října 2019, 16:00
40item on the agendapointTurecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky
  -Návrhy usneseníPondělí, 21. října 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 22. října 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 22. října 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 23. října 2019, 16:00
32item on the agendapointPátrací a záchranné akce ve Středozemním moři
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Návrhy usneseníPondělí, 21. října 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 22. října 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 22. října 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 23. října 2019, 16:00
43item on the agendapointZahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií
  -Návrhy usneseníÚterý, 22. října 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 23. října 2019, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 23. října 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 23. října 2019, 19:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 18. října 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 21. října 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 22. října 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)Středa, 23. října 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 23. října 2019Právní upozornění