Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 21. oktoober 2019 - Neljapäev, 24. oktoober 2019 202k
Neljapäev, 24. oktoober 2019152kVersioon: Neljapäev, 24. oktoober 2019, 15:22
 Päevakorra punktid
10:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 16:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

10:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 144)
37Tähtaeg -LGBTI-inimeste olukord Ugandas
[2019/2879(RSP)]
RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019
38Tähtaeg -Egiptus
[2019/2880(RSP)]
B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019
39Tähtaeg -Kavandatav uus Indoneesia kriminaalseadustik
[2019/2881(RSP)]
RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
9 voteResolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)
23Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg***IvoteLiikmesriikidele antav finantsabi, et katta neile pärast Ühendkuningriigi ilma lepinguta liidust väljaastumist tekkivat suurt rahalist koormust
Raport:  Younous Omarjee (A9-0020/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002, et anda liikmesriikidele rahalist toetust, mis aitaks neil kanda pärast Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumist tekkinud suurt rahalist koormust
[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]
Regionaalarengukomisjon
34Tähtaeg voteKroomtrioksiidi kasutamine
Resolutsiooni ettepanek
[2019/2844(RSP)]
B9-0151/2019
33Tähtaeg voteThomas Cook Groupi pankroti mõjud
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2854(RSP)]
RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019
36Tähtaeg voteTulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt – hetkeseis – avalik aruandlus riikide lõikes
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2882(RSP)]
B9-0117/2019
40Tähtaeg voteTürgi sõjalised operatsioonid Kirde-Süürias ja nende tagajärjed
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2886(RSP)]
RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019
32Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Otsingu- ja päästetööd Vahemerel
[2019/2755(RSP)]
B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
43Tähtaeg voteÜhinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2883(RSP)]
B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019
15:00 - 16:00   Arutelud       Kõneaeg
45 pointEBA tegevdirektori Farkasi nimetamine AFME tegevjuhiks
Suuliselt vastatav küsimus - [2019/2888(RSP)]
     
Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
Komisjon
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tegevdirektori Adam Farkasi nimetamine Euroopa Finantsturgude Assotsiatsiooni (AFME) tegevjuhiks
10:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)15'
Iga resolutsiooni ettepaneku koostaja (kodukorra artikkel 144)1'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud (kodukorra artikkel 144)   (3x2') 6'
Parlamendiliikmed45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)5'
Koostaja (fraktsioon)2'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
37item on the agendapointLGBTI-inimeste olukord Ugandas
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 144)Esmaspäev, 21. oktoober 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 23. oktoober 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 23. oktoober 2019, 14:00
38item on the agendapointEgiptus
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 144)Esmaspäev, 21. oktoober 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 23. oktoober 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 23. oktoober 2019, 14:00
39item on the agendapointKavandatav uus Indoneesia kriminaalseadustik
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 144)Esmaspäev, 21. oktoober 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 23. oktoober 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 23. oktoober 2019, 14:00
23item on the agendapointLiikmesriikidele antav finantsabi, et katta neile pärast Ühendkuningriigi ilma lepinguta liidust väljaastumist tekkivat suurt rahalist koormust
Younous Omarjee (A9-0020/2019
  -(võimalik) Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 22. oktoober 2019, 13:00
  -(võimalik) Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 23. oktoober 2019, 16:00
34item on the agendapointKroomtrioksiidi kasutamine
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudTeisipäev, 22. oktoober 2019, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 23. oktoober 2019, 16:00
33item on the agendapointThomas Cook Groupi pankroti mõjud
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 21. oktoober 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 22. oktoober 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 22. oktoober 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 23. oktoober 2019, 16:00
36item on the agendapointTulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt – hetkeseis – avalik aruandlus riikide lõikes
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 21. oktoober 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 22. oktoober 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 22. oktoober 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 23. oktoober 2019, 16:00
40item on the agendapointTürgi sõjalised operatsioonid Kirde-Süürias ja nende tagajärjed
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 21. oktoober 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 22. oktoober 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 22. oktoober 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 23. oktoober 2019, 16:00
32item on the agendapointOtsingu- ja päästetööd Vahemerel
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 21. oktoober 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 22. oktoober 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 22. oktoober 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 23. oktoober 2019, 16:00
43item on the agendapointÜhinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 22. oktoober 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 23. oktoober 2019, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 23. oktoober 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 23. oktoober 2019, 19:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 18. oktoober 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 21. oktoober 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 22. oktoober 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 23. oktoober 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2019Õigusalane teave