Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. spalio 21 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. spalio 24 d. 209k
Ketvirtadienis, 2019 m. spalio 24 d.156kVersija: Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 20:04
 Darbotvarkės klausimai
10:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 16:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

10:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
  pointDiskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)
37Galutinis terminas -LGBTI asmenų padėtis Ugandoje
[2019/2879(RSP)]
RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019
38Galutinis terminas -Egiptas
[2019/2880(RSP)]
B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019
39Galutinis terminas -Siūlomas naujasis Indonezijos baudžiamasis kodeksas
[2019/2881(RSP)]
RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
9 votePasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)
23Dar nepriimtas tekstas, galimas galutinis terminas***IvoteFinansinė parama valstybėms narėms siekiant sumažinti didelę finansinę naštą, joms tenkančią Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo
Pranešimas:  Younous Omarjee (A9-0020/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, kad būtų galima valstybėms narėms teikti finansinę paramą sumažinti didelei finansinei naštai, joms tenkančiai Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo
[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
34Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: iš dalies suteikiamas leidimas naudoti chromo trioksidą (Cromomed S. A. ir kt.)
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2019/2844(RSP)]
B9-0151/2019
33Galutinis terminas voteĮmonės „Thomas Cook Group“ bankroto poveikis
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2854(RSP)]
RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019
36Galutinis terminas voteTam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo dabartinė padėtis. Viešųjų ataskaitų pagal šalis teikimas
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2882(RSP)]
B9-0117/2019
40Galutinis terminas voteTurkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmės
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2886(RSP)]
RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019
32Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje
[2019/2755(RSP)]
B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
43Galutinis terminas voteStojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2883(RSP)]
B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019
15:00 - 16:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
45 pointEuropos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus A. Farkaso skyrimas AFME generaliniu direktoriumi
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2019/2888(RSP)]
     
Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
Komisijai
Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus Adamo Farkaso skyrimas AFME generaliniu direktoriumi
10:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (144 straipsnis)1'
Procedūra „prašau žodžio“ (144 straipsnis)   (3x2') 6'
Parlamento nariai45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)5'
Klausimo teikėjas (frakcija)2'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
37item on the agendapointLGBTI asmenų padėtis Ugandoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Pirmadienis, 2019 m. spalio 21 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 14:00
38item on the agendapointEgiptas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Pirmadienis, 2019 m. spalio 21 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 14:00
39item on the agendapointSiūlomas naujasis Indonezijos baudžiamasis kodeksas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Pirmadienis, 2019 m. spalio 21 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 14:00
23item on the agendapointFinansinė parama valstybėms narėms siekiant sumažinti didelę finansinę naštą, joms tenkančią Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo
Younous Omarjee (A9-0020/2019
  -(dar nepatvirtinta) Pakeitimai; atmetimasAntradienis, 2019 m. spalio 22 d., 13:00
  -(dar nepatvirtinta) Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 16:00
34item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: iš dalies suteikiamas leidimas naudoti chromo trioksidą (Cromomed S. A. ir kt.)
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Antradienis, 2019 m. spalio 22 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 16:00
33item on the agendapointĮmonės „Thomas Cook Group“ bankroto poveikis
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. spalio 21 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. spalio 22 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. spalio 22 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 16:00
36item on the agendapointTam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo dabartinė padėtis. Viešųjų ataskaitų pagal šalis teikimas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. spalio 21 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. spalio 22 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. spalio 22 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 16:00
40item on the agendapointTurkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmės
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. spalio 21 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. spalio 22 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. spalio 22 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 16:00
32item on the agendapointPaieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. spalio 21 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. spalio 22 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. spalio 22 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 16:00
43item on the agendapointStojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2019 m. spalio 22 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 19:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. spalio 18 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. spalio 21 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. spalio 22 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas