Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019 - Il-Ħamis, 24 ta' Ottubru 2019 216k
Il-Ħamis, 24 ta' Ottubru 2019161kVerżjoni: Il-Ħamis, 24 ta' Ottubru 2019, 09:28
 Punti fuq l-aġenda
10:00 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 16:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

10:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
  pointDibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)
37Skadenza -Is-sitwazzjoni tal-persuni LGBTI fl-Uganda
[2019/2879(RSP)]
RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019
38Skadenza -L-Eġittu
[2019/2880(RSP)]
B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019
39Skadenza -Il-proposta ta' kodiċi kriminali ġdid fl-Indoneżja
[2019/2881(RSP)]
RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
9 voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)
23Test li għadu ma ġiex adottat, skadenza possibbli***IvoteAssistenza finanzjarja lill-Istati Membri biex tkopri l-piż finanzjarju serju impost fuqhom wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE mingħajr ftehim
Rapport:  Younous Omarjee (A9-0020/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 sabiex tingħata assistenza finanzjarja lill-Istati Membri biex tkopri l-piż finanzjarju serju impost fuqhom wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni mingħajr ftehim
[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
34Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 112: għoti parzjali ta' awtorizzazzjoni għal użu tat-triossidu tal-kromu (Cromomed S.A. u oħrajn)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
[2019/2844(RSP)]
B9-0151/2019
33Skadenza voteL-effetti tal-falliment tat-Thomas Cook Group
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2854(RSP)]
RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019
36Skadenza voteIs-sitwazzjoni attwali rigward id-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat - rapportar pubbliku għal kull pajjiż
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2882(RSP)]
B9-0117/2019
40Skadenza voteL-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2886(RSP)]
RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019
32Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - It-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran
[2019/2755(RSP)]
B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
43Skadenza voteIl-ftuħ tan-negozjati dwar l-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2883(RSP)]
B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019
15:00 - 16:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
45 pointIl-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv Farkas bħala Kap Eżekuttiv tal-AFME
Mistoqsija orali - [2019/2888(RSP)]
     
Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew
Kummissjoni
Il-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv Farkas bħala Kap Eżekuttiv tal-AFME
10:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)15'
Awtur ta' kull mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)1'
"Catch the eye" (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)   (3x2') 6'
Membri45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)5'
Awtur (grupp politiku)2'
"Catch the eye"5'
Membri45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
37item on the agendapointIs-sitwazzjoni tal-persuni LGBTI fl-Uganda
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 144 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 144 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 14:00
38item on the agendapointL-Eġittu
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 144 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 144 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 14:00
39item on the agendapointIl-proposta ta' kodiċi kriminali ġdid fl-Indoneżja
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 144 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 144 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 14:00
23item on the agendapointAssistenza finanzjarja lill-Istati Membri biex tkopri l-piż finanzjarju serju impost fuqhom wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE mingħajr ftehim
Younous Omarjee (A9-0020/2019
  -(eventwalment) Emendi; rifjutIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 13:00
  -(eventwalment) Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 16:00
34item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 112: għoti parzjali ta' awtorizzazzjoni għal użu tat-triossidu tal-kromu (Cromomed S.A. u oħrajn)
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 16:00
33item on the agendapointL-effetti tal-falliment tat-Thomas Cook Group
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 16:00
36item on the agendapointIs-sitwazzjoni attwali rigward id-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat - rapportar pubbliku għal kull pajjiż
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 16:00
40item on the agendapointL-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 16:00
32item on the agendapointIt-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 16:00
43item on the agendapointIl-ftuħ tan-negozjati dwar l-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 19:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 18 ta' Ottubru 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Ottubru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza