Agenda
StraatsburgMaandag 21 oktober 2019 - Donderdag 24 oktober 2019 209k
Donderdag 24 oktober 2019158kVersie: Woensdag 23 oktober 2019, 15:24
 Agendapunten
10:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 16:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

10:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
  pointDebatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)
37Deadline -De situatie van LGBTI's in Uganda
[2019/2879(RSP)]
RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019
38Deadline -Egypte
[2019/2880(RSP)]
B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019
39Deadline -Het voorgestelde nieuwe strafwetboek van Indonesië
[2019/2881(RSP)]
RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
9 voteOntwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)
23Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline***IvoteFinanciële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het VK uit de Unie zonder akkoord
Verslag:  Younous Omarjee (A9-0020/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad om financiële steun te verlenen aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord
[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
34Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere)
Ontwerpresolutie
[2019/2844(RSP)]
B9-0151/2019
33Deadline voteDe gevolgen van het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook
Ontwerpresoluties
[2019/2854(RSP)]
RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019
36Deadline voteStand van zaken in verband met de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren - openbare verslaglegging per land
Ontwerpresoluties
[2019/2882(RSP)]
B9-0117/2019
40Deadline voteDe Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan
Ontwerpresoluties
[2019/2886(RSP)]
RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019
32Deadline voteOntwerpresoluties - Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied
[2019/2755(RSP)]
B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
43Deadline voteOpening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië
Ontwerpresoluties
[2019/2883(RSP)]
B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019
15:00 - 16:00   Debatten       Spreektijd
45 pointBenoeming van Adam Farkas, uitvoerend directeur van de EBA, tot algemeen directeur van AFME
Mondelinge vraag - [2019/2888(RSP)]
     
Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Commissie
Benoeming van Adam Farkas, uitvoerend directeur van de EBA, tot algemeen directeur van AFME
10:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Indiener van de ontwerpresolutie (artikel 144 van het Reglement)1'
"Catch the eye" (artikel 144 van het Reglement)   (3x2') 6'
Leden45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)5'
Vraagsteller (fractie)2'
"Catch the eye"5'
Leden45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
37item on the agendapointDe situatie van LGBTI's in Uganda
  -Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Maandag 21 oktober 2019, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 23 oktober 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 23 oktober 2019, 14:00
38item on the agendapointEgypte
  -Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Maandag 21 oktober 2019, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 23 oktober 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 23 oktober 2019, 14:00
39item on the agendapointHet voorgestelde nieuwe strafwetboek van Indonesië
  -Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Maandag 21 oktober 2019, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 23 oktober 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 23 oktober 2019, 14:00
23item on the agendapointFinanciële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het VK uit de Unie zonder akkoord
Younous Omarjee (A9-0020/2019
  -(eventueel) Amendementen; verwerpingDinsdag 22 oktober 2019, 13:00
  -(eventueel) Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 23 oktober 2019, 16:00
34item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere)
  -Amendementen op de ontwerpresolutieDinsdag 22 oktober 2019, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 23 oktober 2019, 16:00
33item on the agendapointDe gevolgen van het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook
  -OntwerpresolutiesMaandag 21 oktober 2019, 19:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 oktober 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 oktober 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 23 oktober 2019, 16:00
36item on the agendapointStand van zaken in verband met de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren - openbare verslaglegging per land
  -OntwerpresolutiesMaandag 21 oktober 2019, 19:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 oktober 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 oktober 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 23 oktober 2019, 16:00
40item on the agendapointDe Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan
  -OntwerpresolutiesMaandag 21 oktober 2019, 19:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 oktober 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 oktober 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 23 oktober 2019, 16:00
32item on the agendapointOpsporing en redding in het Middellandse Zeegebied
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -OntwerpresolutiesMaandag 21 oktober 2019, 19:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 oktober 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 oktober 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 23 oktober 2019, 16:00
43item on the agendapointOpening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië
  -OntwerpresolutiesDinsdag 22 oktober 2019, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 23 oktober 2019, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 23 oktober 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 23 oktober 2019, 19:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 18 oktober 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 21 oktober 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 22 oktober 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 23 oktober 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2019Juridische mededeling