Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 21 octombrie 2019 - Joi, 24 octombrie 2019 207k
Joi, 24 octombrie 2019156kVersiune: Luni, 28 octombrie 2019, 09:53
 Puncte de pe ordinea de zi
10:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 16:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

10:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointDezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)
37Termen -Situația persoanelor LGBTI în Uganda
[2019/2879(RSP)]
RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019
38Termen -Egiptul
[2019/2880(RSP)]
B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019
39Termen -Noul cod penal propus în Indonezia
[2019/2881(RSP)]
RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
9 votePropuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)
23Textul nu a fost încă adoptat şi va avea, eventual, un termen***IvoteAsistență financiară oferită statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord
Raport  Younous Omarjee (A9-0020/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistență financiară statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord
[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională
34Termen voteUtilizarea trioxidului de crom
Propunere de rezoluţie
[2019/2844(RSP)]
B9-0151/2019
33Termen voteEfectele falimentului Grupului Thomas Cook
Propuneri de rezoluție
[2019/2854(RSP)]
RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019
36Termen voteSituația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte
Propuneri de rezoluție
[2019/2882(RSP)]
B9-0117/2019
40Termen voteOperațiunea militară turcă din nord-estul Siriei și consecințele ei
Propuneri de rezoluție
[2019/2886(RSP)]
RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019
32Termen votePropuneri de rezoluție - Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană
[2019/2755(RSP)]
B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
43Termen voteDeschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania
Propuneri de rezoluție
[2019/2883(RSP)]
B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019
15:00 - 16:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
45 pointNumirea dlui Farkas, director executiv al ABE, în calitate de director executiv al AFME
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2019/2888(RSP)]
     
Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
Comisia
Numirea dlui Farkas, director executiv al ABE, în calitate de director executiv al AFME
10:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Autorul fiecărei propuneri de rezoluție (articolul 144 din Regulamentul de procedură)1'
„Catch the eye” (articolul 144 din Regulamentul de procedură)   (3x2') 6'
Deputaţi45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)5'
Autorul (grupul politic)2'
„Catch the eye”5'
Deputaţi45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
37item on the agendapointSituația persoanelor LGBTI în Uganda
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură)Luni, 21 octombrie 2019, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 23 octombrie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 23 octombrie 2019, 14:00
38item on the agendapointEgiptul
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură)Luni, 21 octombrie 2019, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 23 octombrie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 23 octombrie 2019, 14:00
39item on the agendapointNoul cod penal propus în Indonezia
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură)Luni, 21 octombrie 2019, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 23 octombrie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 23 octombrie 2019, 14:00
23item on the agendapointAsistență financiară oferită statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord
Younous Omarjee (A9-0020/2019
  -(posibil) Amendamente; respingereMarţi, 22 octombrie 2019, 13:00
  -(posibil) Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 23 octombrie 2019, 16:00
34item on the agendapointUtilizarea trioxidului de crom
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieMarţi, 22 octombrie 2019, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 23 octombrie 2019, 16:00
33item on the agendapointEfectele falimentului Grupului Thomas Cook
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 21 octombrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 22 octombrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 22 octombrie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 23 octombrie 2019, 16:00
36item on the agendapointSituația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 21 octombrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 22 octombrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 22 octombrie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 23 octombrie 2019, 16:00
40item on the agendapointOperațiunea militară turcă din nord-estul Siriei și consecințele ei
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 21 octombrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 22 octombrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 22 octombrie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 23 octombrie 2019, 16:00
32item on the agendapointCăutarea și salvarea pe Marea Mediterană
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 21 octombrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 22 octombrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 22 octombrie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 23 octombrie 2019, 16:00
43item on the agendapointDeschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 22 octombrie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 23 octombrie 2019, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 23 octombrie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 23 octombrie 2019, 19:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 18 octombrie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 21 octombrie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 22 octombrie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 23 octombrie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 28 octombrie 2019Notă juridică