Program
ŠtrasburgPondelok, 21. októbra 2019 - Štvrtok, 24. októbra 2019 212k
Štvrtok, 24. októbra 2019163kVerzia: Streda, 23. októbra 2019, 15:25
 Body programu
10:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 16:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

10:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
  pointRozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)
37Termín -Situácia LGBTI osôb v Ugande
[2019/2879(RSP)]
RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019
38Termín -Egypt
[2019/2880(RSP)]
B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019
39Termín -Navrhovaný nový indonézsky trestný zákon
[2019/2881(RSP)]
RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
9 voteNávrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)
23Text zatiaľ neprijatý, možný termín***IvoteFinančná pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody
Správa:  Younous Omarjee (A9-0020/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody
[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
34Termín voteNámietka podľa článku 112: čiastočné udelenie povolenia na používanie oxidu chrómového (Cromomed S.A. a ďalšie)
Návrh uznesenia
[2019/2844(RSP)]
B9-0151/2019
33Termín voteÚčinky bankrotu skupiny Thomas Cook
Návrhy uznesení
[2019/2854(RSP)]
RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019
36Termín voteSúčasný stav zverejňovania informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami – verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín
Návrhy uznesení
[2019/2882(RSP)]
B9-0117/2019
40Termín voteTurecké vojenské operácie v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledky
Návrhy uznesení
[2019/2886(RSP)]
RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019
32Termín voteNávrhy uznesení - Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori
[2019/2755(RSP)]
B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
43Termín voteZačatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom
Návrhy uznesení
[2019/2883(RSP)]
B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019
15:00 - 16:00   Rozpravy       Rečnícky čas
45 pointVymenovanie výkonného riaditeľa EBA Farkasa za generálneho riaditeľa AFME
Otázka na ústne zodpovedanie - [2019/2888(RSP)]
     
Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Komisia
Vymenovanie výkonného riaditeľa EBA Farkasa za generálneho riaditeľa AFME
10:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)15'
Autor každého návrhu uznesenia (článok 144 rokovacieho poriadku)1'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (článok 144 rokovacieho poriadku)   (3x2') 6'
Poslanci45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)5'
Autor (politická skupina)2'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
37item on the agendapointSituácia LGBTI osôb v Ugande
  -Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Pondelok, 21. októbra 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 23. októbra 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 23. októbra 2019, 14:00
38item on the agendapointEgypt
  -Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Pondelok, 21. októbra 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 23. októbra 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 23. októbra 2019, 14:00
39item on the agendapointNavrhovaný nový indonézsky trestný zákon
  -Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Pondelok, 21. októbra 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 23. októbra 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 23. októbra 2019, 14:00
23item on the agendapointFinančná pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody
Younous Omarjee (A9-0020/2019
  -(prípadne) Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 22. októbra 2019, 13:00
  -(prípadne) Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 23. októbra 2019, 16:00
34item on the agendapointNámietka podľa článku 112: čiastočné udelenie povolenia na používanie oxidu chrómového (Cromomed S.A. a ďalšie)
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Utorok, 22. októbra 2019, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 23. októbra 2019, 16:00
33item on the agendapointÚčinky bankrotu skupiny Thomas Cook
  -Návrhy uzneseníPondelok, 21. októbra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 22. októbra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 22. októbra 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 23. októbra 2019, 16:00
36item on the agendapointSúčasný stav zverejňovania informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami – verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín
  -Návrhy uzneseníPondelok, 21. októbra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 22. októbra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 22. októbra 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 23. októbra 2019, 16:00
40item on the agendapointTurecké vojenské operácie v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledky
  -Návrhy uzneseníPondelok, 21. októbra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 22. októbra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 22. októbra 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 23. októbra 2019, 16:00
32item on the agendapointPátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Návrhy uzneseníPondelok, 21. októbra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 22. októbra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 22. októbra 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 23. októbra 2019, 16:00
43item on the agendapointZačatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom
  -Návrhy uzneseníUtorok, 22. októbra 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 23. októbra 2019, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 23. októbra 2019, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 23. októbra 2019, 19:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 18. októbra 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 21. októbra 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 22. októbra 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 23. októbra 2019, 19:00
Posledná úprava: 23. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia