Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 21. oktober 2019 - Četrtek, 24. oktober 2019 203k
Četrtek, 24. oktober 2019155kRazličica: Sreda, 23. oktober 2019, 15:25
 Točke na dnevnem redu
10:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 16:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

10:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
  pointRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)
37Rok -Položaj oseb LGBTI v Ugandi
[2019/2879(RSP)]
RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019
38Rok -Egipt
[2019/2880(RSP)]
B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019
39Rok -Predlog novega indonezijskega kazenskega zakonika
[2019/2881(RSP)]
RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
9 votePredlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)
23Še ne sprejeto besedilo, morebiten rok***IvoteFinančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora
Poročilo:  Younous Omarjee (A9-0020/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002, da se zagotovi finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora
[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
34Rok voteNasprotovanje po členu 112 Poslovnika: delna avtorizacija za uporabo kromovega trioksida (Cromomed S.A. in drugi)
Predlog resolucije
[2019/2844(RSP)]
B9-0151/2019
33Rok votePosledice stečaja skupine Thomas Cook
Predlogi resolucij
[2019/2854(RSP)]
RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019
36Rok voteStanje glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic – javno poročanje po posameznih državah
Predlogi resolucij
[2019/2882(RSP)]
B9-0117/2019
40Rok voteTurške vojaške operacije v severovzhodni Siriji in njihove posledice
Predlogi resolucij
[2019/2886(RSP)]
RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019
32Rok votePredlogi resolucij - Iskanje in reševanje v Sredozemlju
[2019/2755(RSP)]
B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
43Rok voteZačetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo
Predlogi resolucij
[2019/2883(RSP)]
B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019
15:00 - 16:00   Razprave       Čas za govor
45 pointImenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa Adama Farkasa za glavnega izvršnega direktorja Združenja za finančne trge v Evropi
Vprašanje za ustni odgovor - [2019/2888(RSP)]
     
Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Komisija
Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa Adama Farkasa za glavnega izvršnega direktorja Združenja za finančne trge v Evropi
10:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)15'
Avtor posameznega predloga resolucije (člen 144 Poslovnika)1'
Postopek pritegnitve pozornosti (člen 144 Poslovnika)   (3x2') 6'
Poslanci45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)5'
Avtor vprašanja (politična skupina)2'
Postopek pritegnitve pozornosti5'
Poslanci45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
37item on the agendapointPoložaj oseb LGBTI v Ugandi
  -Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika)Ponedeljek, 21. oktober 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 23. oktober 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 23. oktober 2019, 14:00
38item on the agendapointEgipt
  -Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika)Ponedeljek, 21. oktober 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 23. oktober 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 23. oktober 2019, 14:00
39item on the agendapointPredlog novega indonezijskega kazenskega zakonika
  -Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika)Ponedeljek, 21. oktober 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 23. oktober 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 23. oktober 2019, 14:00
23item on the agendapointFinančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora
Younous Omarjee (A9-0020/2019
  -(predvidoma) Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 22. oktober 2019, 13:00
  -(predvidoma) Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 23. oktober 2019, 16:00
34item on the agendapointNasprotovanje po členu 112 Poslovnika: delna avtorizacija za uporabo kromovega trioksida (Cromomed S.A. in drugi)
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijeTorek, 22. oktober 2019, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 23. oktober 2019, 16:00
33item on the agendapointPosledice stečaja skupine Thomas Cook
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 21. oktober 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 22. oktober 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 22. oktober 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 23. oktober 2019, 16:00
36item on the agendapointStanje glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic – javno poročanje po posameznih državah
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 21. oktober 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 22. oktober 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 22. oktober 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 23. oktober 2019, 16:00
40item on the agendapointTurške vojaške operacije v severovzhodni Siriji in njihove posledice
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 21. oktober 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 22. oktober 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 22. oktober 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 23. oktober 2019, 16:00
32item on the agendapointIskanje in reševanje v Sredozemlju
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 21. oktober 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 22. oktober 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 22. oktober 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 23. oktober 2019, 16:00
43item on the agendapointZačetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo
  -Predlogi resolucijTorek, 22. oktober 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 23. oktober 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 23. oktober 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 23. oktober 2019, 19:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 18. oktober 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 21. oktober 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 22. oktober 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)Sreda, 23. oktober 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 23. oktober 2019Pravno obvestilo