Дневен ред
БрюкселСряда, 13 ноември 2019 г. - Четвъртък, 14 ноември 2019 г. 203k
Cряда, 13 ноември 2019149kВерсия: Cряда, 13 ноември 2019, 17:33
 Точки от дневния ред
15:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

15:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията
4 point30-годишнина от падането на Берлинската стена
[2019/2827(RSP)]
В присъствието на Волфганг Шойбле, председател на германския Бундестаг
Следва една серия от изказвания на ръководителите на политическите групи
27  pointРед на работа
20Срок pointПравата на детето в контекста на 30-ата годишнина на Конвенцията за правата на детето
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2876(RSP)]
Гласуването ще се проведе през втората месечна сесия през ноември
32 pointСтоманодобивният сектор на ЕС: как да защитим европейските работници и стоманодобивния сектор?
Изявление на Комисията
[2019/2920(RSP)]
21 pointСондажни дейности на Турция във водите на ЕС в Източното Средиземноморие
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2875(RSP)]
23Срок pointПоложението в Боливия
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2896(RSP)]
Гласуването ще се проведе през втората месечна сесия през ноември
30 pointПоложението в Чили
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2916(RSP)]
19 pointМеждународен ден за прекратяване на безнаказаността на престъпленията срещу журналисти
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2878(RSP)]
24 pointНово разпространение на ебола в Източна Африка
Изявление на Комисията
[2019/2897(RSP)]
2  pointЕдноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)
15:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Председател на Съвета5'
Волфганг Шойбле, председател на германския Бундестаг20'
Председател на Комисията5'
Съвет (включително отговорите)20'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)30'
Комисия (включително отговорите)40'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (7x5') 35'
Членове на ЕП179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
20item on the agendapointПравата на детето в контекста на 30-ата годишнина на Конвенцията за правата на детето
  -Предложения за резолюцииCряда, 20 ноември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПетък, 22 ноември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПетък, 22 ноември 2019, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 25 ноември 2019, 19:00
23item on the agendapointПоложението в Боливия
  -Предложения за резолюцииCряда, 20 ноември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 25 ноември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 25 ноември 2019, 20:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 12 ноември 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 13 ноември 2019 г.Правна информация