Dagsorden
BruxellesOnsdag den 13. november 2019 - Torsdag den 14. november 2019 187k
Onsdag den 13. november 2019153kUdgave: Onsdag den 13. november 2019, 18:46
 Punkter på dagsordenen
15:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

15:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen
4 point30-året for Berlinmurens fald
[2019/2827(RSP)]
Med deltagelse af Wolfgang Schäuble, formand for den tyske Forbundsdag
Efterfulgt af en runde med talere fra de politiske grupper
27  pointTilrettelæggelse af arbejdet
20Frist pointBørns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2876(RSP)]
Afstemningen finder sted under mødeperioden november II
32 pointEU's stålsektor: Hvordan beskytter man europæiske arbejdstagere og sektorer?
Redegørelse ved Kommissionen
[2019/2920(RSP)]
21 pointDe tyrkiske boreaktiviteter i EU-farvandene i det østlige Middelhav
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/2875(RSP)]
23Frist pointSituationen i Bolivia
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/2896(RSP)]
Afstemningen finder sted under mødeperioden november II
30 pointSituationen i Chile
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/2916(RSP)]
19 pointInternational dag mod straffrihed for forbrydelser mod journalister
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2878(RSP)]
24 pointGenopblussen af ebola i Østafrika
Redegørelse ved Kommissionen
[2019/2897(RSP)]
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)
15:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Formand for Rådet5'
Wolfgang Schäuble, formand for den tyske Forbundsdag20'
Formand for Kommissionen5'
Rådet (inkl. svar)20'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)30'
Kommissionen (inkl. svar)40'
Catch-the-eye   (7x5') 35'
Medlemmer179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
20item on the agendapointBørns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder
  -Forslag til beslutningOnsdag den 20. november 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagFredag den 22. november 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagFredag den 22. november 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 25. november 2019, 19:00
23item on the agendapointSituationen i Bolivia
  -Forslag til beslutningOnsdag den 20. november 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 25. november 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 25. november 2019, 20:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 12. november 2019, 19:00
Seneste opdatering: 13. november 2019Juridisk meddelelse