Porządek obrad
BrukselaŚroda, 13 listopada 2019 r. - Czwartek, 14 listopada 2019 r. 190k
Środa, 13 listopada 2019156kWersja: Środa, 13 listopada 2019, 17:46
 Punkty porządku dziennego
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie posiedzenia
4 point30. rocznica upadku muru berlińskiego
[2019/2827(RSP)]
W obecności przewodniczącego niemieckiego Bundestagu Wolfganga Schäublego
Następnie tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
27  pointPorządek prac
20Termin pointPrawa dziecka w związku z 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2876(RSP)]
Głosowanie zostanie przeprowadzone na drugiej sesji listopadowej
32 pointSektor stalowy UE: jak chronić europejskich pracowników i europejski przemysł?
Oświadczenie Komisji
[2019/2920(RSP)]
21 pointOdwierty prowadzone przez Turcję na wodach UE we wschodniej części Morza Śródziemnego
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2875(RSP)]
23Termin pointSytuacja w Boliwii
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2896(RSP)]
Głosowanie zostanie przeprowadzone na drugiej sesji listopadowej
30 pointSytuacja w Chile
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2916(RSP)]
19 pointMiędzynarodowy Dzień Walki z Bezkarnością za Przestępstwa wobec Dziennikarzy
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2878(RSP)]
24 pointNawrót epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Afryce Wschodniej
Oświadczenie Komisji
[2019/2897(RSP)]
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Przewodniczący Rady5'
Wolfgang Schäuble, przewodniczący niemieckiego Bundestagu20'
Przewodniczący Komisji Europejskiej5'
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)30'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)40'
Procedura pytań z sali   (7x5') 35'
Posłowie179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
20item on the agendapointPrawa dziecka w związku z 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka
  -Projekty rezolucjiŚroda, 20 listopada 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPiątek, 22 listopada 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPiątek, 22 listopada 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
23item on the agendapointSytuacja w Boliwii
  -Projekty rezolucjiŚroda, 20 listopada 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 20:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 12 listopada 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2019Informacja prawna