Dagsorden
BruxellesOnsdag den 13. november 2019 - Torsdag den 14. november 2019 187k
Torsdag den 14. november 2019159kUdgave: Onsdag den 13. november 2019, 18:46
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:20   Forhandling
11:30 - 13:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:20   Forhandling       Taletid
26 pointSituationen for migranter i Bosnien, navnlig i Bihać
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2900(RSP)]
25 pointSituationen i hotspottene på de græske øer, navnlig Moria
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2898(RSP)]
11:30 - 13:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
29 voteAnmodning om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet
Betænkning:  Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)
Betænkning om anmodning om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet
[2019/2005(IMM)]
Retsudvalget
18*voteFjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer
Betænkning:  Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)
Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer
[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
5Frist voteMobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgien
Betænkning:  José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]
Budgetudvalget
13Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
Forslag til beslutning
[2019/2856(RSP)]
B9-0170/2019
14Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret sojabønne MON 89788 (MON-89788-1)
Forslag til beslutning
[2019/2857(RSP)]
B9-0169/2019
16Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og underkombinationerne MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og NK603 × DAS-40278-9
Forslag til beslutning
[2019/2859(RSP)]
B9-0171/2019
17Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af enkelt-GM-begivenhederne Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21
Forslag til beslutning
[2019/2860(RSP)]
B9-0172/2019
22Frist voteKriminalisering af seksualundervisning i Polen
Forslag til beslutning
[2019/2891(RSP)]
B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019
Forhandling: Mandag den 21. oktober 2019
09:00 - 11:20   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)20'
Kommissionen (inkl. svar)20'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
5item on the agendapointMobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgien
José Manuel Fernandes (A9-0021/2019
  -ÆndringsforslagFredag den 8. november 2019, 13:00
13item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
  -ÆndringsforslagTorsdag den 7. november 2019, 13:00
14item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret sojabønne MON 89788 (MON-89788-1)
  -ÆndringsforslagTorsdag den 7. november 2019, 13:00
16item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og underkombinationerne MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og NK603 × DAS-40278-9
  -ÆndringsforslagTorsdag den 7. november 2019, 13:00
17item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af enkelt-GM-begivenhederne Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21
  -ÆndringsforslagTorsdag den 7. november 2019, 13:00
22item on the agendapointKriminalisering af seksualundervisning i Polen
  -Forslag til beslutningOnsdag den 6. november 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 11. november 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 11. november 2019, 14:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 12. november 2019, 19:00
Seneste opdatering: 13. november 2019Juridisk meddelelse