Dnevni red
BruxellesSrijeda, 13. studenog 2019. - Četvrtak, 14. studenog 2019. 185k
četvrtak, 14. studenog 2019.159kVerzija: srijeda, 13. studenog 2019., 17:40
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:20   Rasprave
11:30 - 13:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:20   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
26 pointPoložaj migranata u Bosni, posebno u Bihaću
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2900(RSP)]
25 pointStanje u žarištima na grčkim otocima, posebno slučaj Morije
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2898(RSP)]
11:30 - 13:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
29 voteZahtjev za ukidanje imuniteta Joséu Manuelu Fernandesu
Izvješće:  Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Joséu Manuelu Fernandesu
[2019/2005(IMM)]
Odbor za pravna pitanja
18*voteProdaja robe na daljinu i određene isporuke robe na domaćem tržištu
Izvješće:  Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)
Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. u pogledu odredaba koje se odnose na prodaju robe na daljinu i određene isporuke robe na domaćem tržištu
[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
5Rok voteMobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgija
Izvješće:  José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)
Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Belgija – EGF/2019/001 BE/Carrefour))
[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]
Odbor za proračune
13Rok votePrigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: genetski modificirani pamuk LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
Prijedlog rezolucije
[2019/2856(RSP)]
B9-0170/2019
14Rok votePrigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: genetski modificirana soja MON 89788 (MON-89788-1)
Prijedlog rezolucije
[2019/2857(RSP)]
B9-0169/2019
16Rok votePrigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i potkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9
Prijedlog rezolucije
[2019/2859(RSP)]
B9-0171/2019
17Rok votePrigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju, četiriju ili pet pojedinačnih promjena Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21
Prijedlog rezolucije
[2019/2860(RSP)]
B9-0172/2019
22Rok voteKriminalizacija spolnog odgoja u Poljskoj
Prijedlozi rezolucija
[2019/2891(RSP)]
B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019
Rasprava: ponedjeljak, 21. listopada 2019.
09:00 - 11:20   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)20'
Komisija (uključujući odgovore)20'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Zastupnici60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
5item on the agendapointMobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgija
José Manuel Fernandes (A9-0021/2019
  -Amandmani petak, 8. studenog 2019., 13:00
13item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: genetski modificirani pamuk LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
  -Amandmani četvrtak, 7. studenog 2019., 13:00
14item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: genetski modificirana soja MON 89788 (MON-89788-1)
  -Amandmani četvrtak, 7. studenog 2019., 13:00
16item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i potkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9
  -Amandmani četvrtak, 7. studenog 2019., 13:00
17item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju, četiriju ili pet pojedinačnih promjena Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21
  -Amandmani četvrtak, 7. studenog 2019., 13:00
22item on the agendapointKriminalizacija spolnog odgoja u Poljskoj
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. studenog 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. studenog 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 11. studenog 2019., 14:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 12. studenog 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 13. studenog 2019.Pravna napomena