Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 25. november 2019 - Neljapäev, 28. november 2019 212k
Esmaspäev, 25. november 2019152kVersioon: Neljapäev, 28. november 2019, 15:52
 Päevakorra punktid
17:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

17:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
  pointÜhine arutelu - Kliimamuutused
51Tähtaeg -Kliima- ja keskkonnaalane hädaolukord
Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2930(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
10Tähtaeg -2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP25)
Suuliselt vastatavad küsimused
 - [2019/2712(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval
     
 Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Nõukogu
Madridis Hispaanias toimuv 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP25)
     
 Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Komisjon
Madridis Hispaanias toimuv 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP25)
18Tähtaeg pointELi ühinemine Istanbuli konventsiooniga ja muud meetmed soolise vägivalla vastu võitlemiseks
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2855(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
17***pointELi ja Ukraina vaheline leping, millega muudetakse ELi ja Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi
Soovitus:  Enikő Győri (A9-0024/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta
[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
50 pointSametrevolutsiooni 30. aastapäev: Kesk- ja Ida-Euroopas vabaduse ja demokraatia nimel peetava võitluse tähtsus Euroopa ajaloolise ühendatuse seisukohast
Komisjoni avaldus
[2019/2931(RSP)]
58Tähtaeg pointVenemaa Föderatsiooni hiljutised meetmed Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu, kes osalesid Vilniuses 13. jaanuaril 1991 toimunud traagiliste sündmuste uurimises
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2938(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)
17:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)30'
Komisjon (koos vastustega)45'
Raportöör6'
Arvamuse koostaja1'
Koostaja (komisjon)5'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (5x5') 25'
Parlamendiliikmed119'
PPE27'S&D23'30Renew17'Verts/ALE12'ID12'ECR10'30GUE/NGL7'30NI10'
51item on the agendapointKliima- ja keskkonnaalane hädaolukord
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 26. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 26. november 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. november 2019, 16:00
10item on the agendapoint2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP25)
(O-000029/2019 - B9-0055/2019) (O-000030/2019 - B9-0056/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 20. november 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudReede, 22. november 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaReede, 22. november 2019, 14:00
18item on the agendapointELi ühinemine Istanbuli konventsiooniga ja muud meetmed soolise vägivalla vastu võitlemiseks
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 26. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 26. november 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. november 2019, 16:00
58item on the agendapointVenemaa Föderatsiooni hiljutised meetmed Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu, kes osalesid Vilniuses 13. jaanuaril 1991 toimunud traagiliste sündmuste uurimises
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 26. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 26. november 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. november 2019, 16:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 22. november 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 25. november 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 26. november 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 27. november 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 28. november 2019Õigusalane teave