Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 25 listopada 2019 r. - Czwartek, 28 listopada 2019 r. 220k
Poniedziałek, 25 listopada 2019160kWersja: Środa, 27 listopada 2019, 18:34
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
  pointWspólna debata - Zmiana klimatu
51Termin -Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa
Oświadczenia Rady i Komisji

[2019/2930(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
10Termin -Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25)
Pytania ustne
 - [2019/2712(RSP)]

Głosowanie odbędzie się w czwartek
     
 Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Rada
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)
     
 Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)
18Termin pointPrzystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2855(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
17***pointUmowa UE-Ukraina zmieniająca preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą
Zalecenie:  Enikő Győri (A9-0024/2019)
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy, w imieniu Unii, w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony
[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
50 pointTrzydziesta rocznica aksamitnej rewolucji: znaczenie walki o wolność i demokrację w Europie Środkowo-Wschodniej dla historycznego zjednoczenia Europy
Oświadczenie Komisji
[2019/2931(RSP)]
58Termin pointPostępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r.
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2938(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)
17:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)30'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)45'
Sprawozdawca6'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej1'
Autor (komisja)5'
Procedura pytań z sali   (5x5') 25'
Posłowie119'
PPE27'S&D23'30Renew17'Verts/ALE12'ID12'ECR10'30GUE/NGL7'30NI10'
51item on the agendapointAlarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 listopada 2019, 16:00
10item on the agendapointKonferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25)
(O-000029/2019 - B9-0055/2019) (O-000030/2019 - B9-0056/2019) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 20 listopada 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPiątek, 22 listopada 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPiątek, 22 listopada 2019, 14:00
18item on the agendapointPrzystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 listopada 2019, 16:00
58item on the agendapointPostępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r.
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 listopada 2019, 16:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 22 listopada 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 26 listopada 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 27 listopada 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Informacja prawna