Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 25. listopadu 2019 - Čtvrtek, 28. listopadu 2019 219k
Úterý, 26. listopadu 2019171kVerze: Středa, 27. listopadu 2019, 18:29
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 12:30   Slavnostní zasedání
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
11 pointPříprava zasedání Evropské rady ve dnech 12.–13. prosince 2019
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2722(RSP)]
12:00 - 12:30   Slavnostní zasedání      
26 pointProjev laureáta Sacharovovy ceny za rok 2018 Oleha Sencova
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
17***voteDohoda EU-Ukrajina, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení EU-Ukrajina
Doporučení:  Enikő Győri (A9-0024/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
44*voteZměna DPH a pravidel pro spotřební daně, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie
Zpráva:  Paul Tang (A9-0034/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie
[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
28 voteJmenování členky Účetního dvora – Joëlle Elvingerová
Zpráva:  Olivier Chastel (A9-0030/2019)
Zpráva o návrhu jmenování Joëlle Elvingerové členkou Účetního dvora
[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
29 voteJmenování člena Účetního dvora – François-Roger Cazala
Zpráva:  Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)
Zpráva o návrhu, aby byl François-Roger Cazala jmenován členem Účetního dvora
[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
30 voteJmenování člena Účetního dvora – Alex Brenninkmeijer
Zpráva:  Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)
Zpráva o návrhu, aby byl Alex Brenninkmeijer jmenován členem Účetního dvora
[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
31 voteJmenování člena Účetního dvora – Nikolaos Milionis
Zpráva:  Sándor Rónai (A9-0027/2019)
Zpráva o návrhu, aby byl Nikolaos Milionis jmenován členem Účetního dvora
[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
32 voteJmenování člena Účetního dvora – Klaus-Heiner Lehne
Zpráva:  Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)
Zpráva o návrhu, aby byl Klaus-Heiner Lehne jmenován členem Účetního dvora
[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
35Lhůta votePráva dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy o právech dítěte (CRC)
Návrhy usnesení
[2019/2876(RSP)]
B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019
Rozprava: Středa, 13. listopadu 2019
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
20 pointRozpočtový proces na rok 2020: společný návrh
Zpráva:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)
Zpráva o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu
[11734/201914283/2019 - C9-0119/2019 C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]
Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pro rozpočet
49 pointReakce EU na extrémní meteorologické jevy a jejich dopady: jak chránit evropské městské oblasti a jejich kulturní dědictví
Prohlášení Komise
[2019/2932(RSP)]
48Lhůta pointVeřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně zákazu vstupu osobám LGBTI do některých oblastí
Prohlášení Komise
[2019/2933(RSP)]
Hlasování se bude konat na prosincovém dílčím zasedání
33Lhůta pointOpatření k řešení dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské zemědělství
Prohlášení Komise
[2019/2895(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
42Lhůta pointKrize Odvolacího orgánu WTO
Prohlášení Komise
[2019/2918(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)10'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)5'
Komise (včetně odpovědí)45'
Předseda Rozpočtového výboru6'
Zpravodajové pro rozpočet   (2x3') 6'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (5x5') 25'
Poslanci270'
PPE63'30S&D54'Renew38'30Verts/ALE27'ID26'30ECR23'GUE/NGL16'NI21'30
35item on the agendapointPráva dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy o právech dítěte (CRC)
  -Návrhy usneseníStředa, 20. listopadu 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPátek, 22. listopadu 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPátek, 22. listopadu 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 25. listopadu 2019, 19:00
48item on the agendapointVeřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně zákazu vstupu osobám LGBTI do některých oblastí
  -Návrhy usneseníStředa, 11. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 16. prosince 2019, 20:00
33item on the agendapointOpatření k řešení dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské zemědělství
  -Návrhy usneseníPondělí, 25. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 26. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 26. listopadu 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. listopadu 2019, 16:00
42item on the agendapointKrize Odvolacího orgánu WTO
  -Návrhy usneseníPondělí, 25. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 26. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 26. listopadu 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. listopadu 2019, 16:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 22. listopadu 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 25. listopadu 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 26. listopadu 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)Středa, 27. listopadu 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019Právní upozornění