Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 25. november 2019 - Neljapäev, 28. november 2019 212k
Teisipäev, 26. november 2019164kVersioon: Neljapäev, 28. november 2019, 15:52
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 12:30   Pidulik istung
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
11 pointEuroopa Ülemkogu 2019. aasta 12. ja 13. detsembri kohtumise ettevalmistused
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2722(RSP)]
12:00 - 12:30   Pidulik istung      
26 point2018. aasta Sahharovi auhinna laureaadi Oleg Sentsovi kõne
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
17***voteELi ja Ukraina vaheline leping, millega muudetakse ELi ja Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi
Soovitus:  Enikő Győri (A9-0024/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta
[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
44*voteKäibemaksu- ja aktsiisireeglite muutmine seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega
Raport:  Paul Tang (A9-0034/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega
[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
28 voteKontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Joëlle Elvinger
Raport:  Olivier Chastel (A9-0030/2019)
Raport Joëlle Elvingeri nimetamise kohta kontrollikoja liikme ametisse
[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]
Eelarvekontrollikomisjon
29 voteKontrollikoja liikme ametisse nimetamine – François Roger Cazala
Raport:  Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)
Raport François Roger Cazala nimetamise kohta kontrollikoja liikme ametisse
[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]
Eelarvekontrollikomisjon
30 voteKontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Alex Brenninkmeijer
Raport:  Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)
Raport Alex Brenninkmeijeri nimetamise kohta kontrollikoja liikme ametisse
[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]
Eelarvekontrollikomisjon
31 voteKontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Nikolaos Milionis
Raport:  Sándor Rónai (A9-0027/2019)
Raport Nikolaos Milionise nimetamise kohta kontrollikoja liikme ametisse
[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]
Eelarvekontrollikomisjon
32 voteKontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Klaus-Heiner Lehne
Raport:  Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)
Raport Klaus-Heiner Lehne nimetamise kohta kontrollikoja liikme ametisse
[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]
Eelarvekontrollikomisjon
35Tähtaeg voteLaste õigused seoses lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäevaga
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2876(RSP)]
B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019
Arutelu: Kolmapäev, 13. november 2019
15:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
20 point2020. aasta eelarvemenetluse ühine tekst
Raport:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)
Raport eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta
[11734/201914283/2019 - C9-0119/2019 C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]
Euroopa Parlamendi delegatsioon eelarve lepituskomitees
49 pointELi reageerimine äärmuslikele ilmastikunähtustele ja nende mõjule: kuidas kaitsta Euroopa linnaalasid ja nende kultuuripärandit
Komisjoni avaldus
[2019/2932(RSP)]
48Tähtaeg pointLGBTI-inimeste avalik diskrimineerimine ja nendevastane vihakõne, sealhulgas LGBTI-vabad alad
Komisjoni avaldus
[2019/2933(RSP)]
Hääletus toimub detsembris
33Tähtaeg pointMeetmed selleks, et leevendada mõju, mida avaldab Euroopa põllumajandusele WTO otsus Airbusi vaidluses
Komisjoni avaldus
[2019/2895(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
42Tähtaeg pointWTO apellatsioonikogu kriis
Komisjoni avaldus
[2019/2918(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)10'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)5'
Komisjon (koos vastustega)45'
Eelarvekomisjoni esimees6'
Eelarveraportöörid   (2x3') 6'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (5x5') 25'
Parlamendiliikmed270'
PPE63'30S&D54'Renew38'30Verts/ALE27'ID26'30ECR23'GUE/NGL16'NI21'30
35item on the agendapointLaste õigused seoses lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäevaga
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 20. november 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudReede, 22. november 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaReede, 22. november 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 25. november 2019, 19:00
48item on the agendapointLGBTI-inimeste avalik diskrimineerimine ja nendevastane vihakõne, sealhulgas LGBTI-vabad alad
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 11. detsember 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 16. detsember 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 16. detsember 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 17. detsember 2019, 16:00
33item on the agendapointMeetmed selleks, et leevendada mõju, mida avaldab Euroopa põllumajandusele WTO otsus Airbusi vaidluses
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 26. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 26. november 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. november 2019, 16:00
42item on the agendapointWTO apellatsioonikogu kriis
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 26. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 26. november 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. november 2019, 16:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 22. november 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 25. november 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 26. november 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 27. november 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 28. november 2019Õigusalane teave