Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 25. studenog 2019. - Četvrtak, 28. studenog 2019. 216k
utorak, 26. studenog 2019.168kVerzija: srijeda, 27. studenog 2019., 18:32
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:50   Rasprave
12:00 - 12:30   Svečana sjednica
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 23:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:50   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
11 pointPripreme za sastanak Europskog vijeća 12. i 13. prosinca 2019.
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2722(RSP)]
12:00 - 12:30   Svečana sjednica      
26 pointGovor Olega Sencova, dobitnika Nagrade Saharov za 2018.
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
17***voteSporazum EU-a i Ukrajine o izmjeni trgovinskih povlastica za meso peradi i proizvode od mesa peradi predviđenih Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine
Preporuka:  Enikő Győri (A9-0024/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Ukrajine o izmjeni trgovinskih povlastica za meso peradi i proizvode od mesa peradi predviđenih Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane
[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
44*voteIzmjena poreza na dodanu vrijednost i pravila za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije
Izvješće:  Paul Tang (A9-0034/2019)
Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije
[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
28 votePredloženo imenovanje članice Revizorskog suda - Joëlle Elvinger
Izvješće:  Olivier Chastel (A9-0030/2019)
Izvješće o predloženom imenovanju Joëlle Elvinger za članicu Revizorskog suda
[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
29 votePredloženo imenovanje člana Revizorskog suda - François Roger Cazala
Izvješće:  Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)
Izvješće o predloženom imenovanju François-Rogera Cazale za člana Revizorskog suda
[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
30 votePredloženo imenovanje člana Revizorskog suda - Alex Brenninkmeijer
Izvješće:  Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)
Izvješće o predloženom imenovanju Alexa Brenninkmeijera za člana Revizorskog suda
[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
31 votePredloženo imenovanje člana Revizorskog suda - Nikolaos Milionis
Izvješće:  Sándor Rónai (A9-0027/2019)
Izvješće o predloženom imenovanju Nikolaosa Milionisa za člana Revizorskog suda
[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
32 votePredloženo imenovanje člana Revizorskog suda - Klaus-Heiner Lehne
Izvješće:  Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)
Izvješće o imenovanju Klaus-Heinera Lehnea za člana Revizorskog suda
[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
35Rok votePrava djece povodom 30. obljetnice Konvencije o pravima djeteta
Prijedlozi rezolucija
[2019/2876(RSP)]
B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019
Rasprava: srijeda, 13. studenog 2019.
15:00 - 23:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
20 pointProračunski postupak za 2020.: zajednički tekst
Izvješće:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)
Izvješće o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka
[11734/201914283/2019 - C9-0119/2019 C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]
Izaslanstvo Europskog parlamenta u Odboru za mirenje u proračunskom postupku
49 pointOdgovor EU-a na ekstremne meteorološke prilike i njihove posljedice: kako zaštititi europska urbana područja i njihovu kulturnu baštinu
Izjava Komisije
[2019/2932(RSP)]
48Rok pointJavna diskriminacija i govor mržnje protiv LGBTI osoba, uključujući područja bez LGBTI osoba
Izjava Komisije
[2019/2933(RSP)]
Glasovanje će se održati u prosincu
33Rok pointMjere za ublažavanje posljedica presude WTO-a o sporu o Airbusu na europsku poljoprivredu
Izjava Komisije
[2019/2895(RSP)]
Glasovanje će se održati u četvrtak
42Rok pointKriza Žalbenog tijela WTO-a
Izjava Komisije
[2019/2918(RSP)]
Glasovanje će se održati u četvrtak
09:00 - 11:50   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)5'
Komisija (uključujući odgovore)45'
Predsjednik Odbora za proračun6'
Izvjestitelji za proračun   (2x3') 6'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (5x5') 25'
Zastupnici270'
PPE63'30S&D54'Renew38'30Verts/ALE27'ID26'30ECR23'GUE/NGL16'NI21'30
35item on the agendapointPrava djece povodom 30. obljetnice Konvencije o pravima djeteta
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 20. studenog 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijapetak, 22. studenog 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijapetak, 22. studenog 2019., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 25. studenog 2019., 19:00
48item on the agendapointJavna diskriminacija i govor mržnje protiv LGBTI osoba, uključujući područja bez LGBTI osoba
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 11. prosinca 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 16. prosinca 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 16. prosinca 2019., 20:00
33item on the agendapointMjere za ublažavanje posljedica presude WTO-a o sporu o Airbusu na europsku poljoprivredu
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 25. studenog 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 26. studenog 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 26. studenog 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 27. studenog 2019., 16:00
42item on the agendapointKriza Žalbenog tijela WTO-a
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 25. studenog 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 26. studenog 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 26. studenog 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 27. studenog 2019., 16:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 22. studenog 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 25. studenog 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 26. studenog 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 144. Poslovnika)srijeda, 27. studenog 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 27. studenog 2019.Pravna napomena