Agenda
StraatsburgMaandag 25 november 2019 - Donderdag 28 november 2019 216k
Dinsdag 26 november 2019169kVersie: Woensdag 27 november 2019, 18:34
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 12:30   Plechtige vergadering
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
11 pointVoorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 12 en 13 december 2019
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2722(RSP)]
12:00 - 12:30   Plechtige vergadering      
26 pointToespraak van Oleg Sentsov, winnaar van de Sacharovprijs 2018
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
17***voteOvereenkomst EU-Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de associatieovereenkomst EU-Oekraïne
Aanbeveling:  Enikő Győri (A9-0024/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds
[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]
Commissie internationale handel
44*voteWijziging btw- en accijnsregels wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader
Verslag:  Paul Tang (A9-0034/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader
[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
28 voteBenoeming van een lid van de Rekenkamer - Joëlle Elvinger
Verslag:  Olivier Chastel (A9-0030/2019)
Verslag over de benoeming van Joëlle Elvinger tot lid van de Rekenkamer
[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]
Commissie begrotingscontrole
29 voteBenoeming van een lid van de Rekenkamer - François Roger Cazala
Verslag:  Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)
Verslag over de benoeming van François Roger Cazala tot lid van de Rekenkamer
[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]
Commissie begrotingscontrole
30 voteBenoeming van een lid van de Rekenkamer - Alex Brenninkmeijer
Verslag:  Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)
Verslag over de benoeming van Alex Brenninkmeijer tot lid van de Rekenkamer
[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]
Commissie begrotingscontrole
31 voteBenoeming van een lid van de Rekenkamer - Nikolaos Milionis
Verslag:  Sándor Rónai (A9-0027/2019)
Verslag over de benoeming van Nikolaos Milionis tot lid van de Rekenkamer
[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]
Commissie begrotingscontrole
32 voteBenoeming van een lid van de Rekenkamer - Klaus-Heiner Lehne
Verslag:  Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)
Verslag over de benoeming van Klaus-Heiner Lehne tot lid van de Rekenkamer
[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]
Commissie begrotingscontrole
35Deadline voteKinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind
Ontwerpresoluties
[2019/2876(RSP)]
B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019
Debat: Woensdag 13 november 2019
15:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
20 pointBegrotingsprocedure 2020: gemeenschappelijk ontwerp
Verslag:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)
Verslag over het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020, goedgekeurd door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure
[11734/201914283/2019 - C9-0119/2019 C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]
delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure
49 pointEU-reactie op extreme meteorologische gebeurtenissen en de gevolgen daarvan: hoe kunnen wij de stedelijke gebieden in Europa en het cultureel erfgoed daarin beschermen?
Verklaring van de Commissie
[2019/2932(RSP)]
48Deadline pointOpenbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije zones" betreft
Verklaring van de Commissie
[2019/2933(RSP)]
De stemming vindt plaats in december
33Deadline pointMaatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken
Verklaring van de Commissie
[2019/2895(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
42Deadline pointDe crisis bij de WTO-Beroepsinstantie
Verklaring van de Commissie
[2019/2918(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
"Catch the eye"5'
Leden106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)5'
Commissie (inclusief antwoorden)45'
Voorzitter van de Begrotingscommissie6'
Rapporteurs "Begroting"   (2x3') 6'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
Leden270'
PPE63'30S&D54'Renew38'30Verts/ALE27'ID26'30ECR23'GUE/NGL16'NI21'30
35item on the agendapointKinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind
  -OntwerpresolutiesWoensdag 20 november 2019, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesVrijdag 22 november 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesVrijdag 22 november 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 25 november 2019, 19:00
48item on the agendapointOpenbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije zones" betreft
  -OntwerpresolutiesWoensdag 11 december 2019, 19:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 december 2019, 20:00
33item on the agendapointMaatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken
  -OntwerpresolutiesMaandag 25 november 2019, 19:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 26 november 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 26 november 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 27 november 2019, 16:00
42item on the agendapointDe crisis bij de WTO-Beroepsinstantie
  -OntwerpresolutiesMaandag 25 november 2019, 19:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 26 november 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 26 november 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 27 november 2019, 16:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 22 november 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 25 november 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 26 november 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 27 november 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019Juridische mededeling